НС отчете над 52% икономии за миналата година

Над 52% са реализираните икономии на Народното събрание за 2013 година; приетите закони са 107, а 645 са становищата. Това показва публикуваният на електронната страница на парламента отчет за изпълнението на предвидения за годината бюджет на НС по функционални области и програми.

С уточнението, че парламентът не е заседавал няколко месеца, отчетените разходи обхващат нормативно регламентираните разходи на народните представители, съгласно Правилника за организацията и дейността на НС, разходите на администрацията на парламента, както и разходите на второстепенните разпоредители с бюджет.

Най-големи икономии през миналата година са сметка на спестени капиталови разходи.

Поради отлагане на строително-монтажните работи на обект "Преустройство на зала "Света София" - пленарна зала", Народното събрание е върнало в централния бюджет спестени средства в размер на 12.722 млн. лева от минали години и 2.278 млн. лева за 2013 г. Тези средства са върнати в централния бюджет, за да се използват за еднократна добавка към пенсиите на пенсионерите за месец декември 2013 г.

Към програмата е представен и Отчет за изпълнение в областта на законодателната дейност.

Той включва 645 броя изготвени становища за заседания на парламентарните комисии и доклади за пленарна зала по внесени в НС законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и други. 107 броя финализирани приети закони, 446 броя проведени заседания на парламентарните комисии. 16 броя парламентарни процедури за избор на конституционно установени органи. 435 броя окончателни решения и свързани с тях документи и др.

Споделяне

Още от България