НС удължи до края на ноември 2016 г. срока за лихвоточките

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Единият е на депутати от Коалиция за България, а другият - на народни представители от ГЕРБ.

Предложеният от Захари Георгиев и група депутати от КБ проект предвижда да се удължи срокът, в който хора с такива влогове могат да се възползват от правата си, до 30 ноември 2016 г. т.е. шест години след одобряването на последните окончателни списъци. Поправката засяга 59 861 държатели на права. Съгласно сега действащите разпоредби на закона ще могат да бъдат компенсирани правоимащите притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които придобият или започнат изграждане на жилище, в срок до 21 ноември 2013 г.

Захари Георгиев посочи, че по закона са дължими 89 млн. лева. Според вносителите в последните години се наблюдава значително забавяне при изплащането на дължимите левови компенсации на гражданите поради недостиг на средства във фонда, който се получава в резултат на намаления размер на субсидиите от републиканския бюджет. С проектозакона се предвижда изплащането на левовите компенсации да се извършва по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до шест месеца. При недостиг на средства в бюджета на фонда за текущата година задълженията за неизплатените компенсации следва да се включват в размера на субсидията и да се изплащат със следващия бюджет.

Наред с това се предлага половината от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт, да постъпват в бюджета на фонда.

Законопоректът, внесен от Петя Аврамова и група народни представители от ГЕРБ, предвижда също удължаване на срока до 30 ноември 2016 г.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?