НСИ: 178 хиляди са безработните през четвъртото тримесечие на 2008 г.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. безработните в България са били 177.7 хиляди., което е 5% от икономически активното население на страната, съобщи в понеделник Националният статистически институт (НСИ). Спрямо същия период на 2007 г. безработицата намалява с 1.1 пункта, за да достигне до едно от относително най-ниските равнища в Европа.

Безработните мъже са 93.4 хиляди (4.9% от всички мъже в трудоспособна възраст), а безработните жени - 84.3 хиляди(5.1%). В селата официалната безработица е 7.9% или близо два пъти над градската безработица (4.1%).

35.8 хиляди са били младежите между 15 и 24 години без работа, което е 12.1% от хората в тази възрастова група. Тъй като в тази възраст повечето са учащи, високият процент на безработни не е изненада. За разлика отпреди година обаче той намалява с 2.4 пункта, което означава, че все повече младежи се хващат на работа, независимо че учат.

Продължително безработни (от една или повече години) са 94.7 хил., или повече от половината (53.3%) от всички безработни, като броят им е с около една трета по-малък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. Коефициентът на продължителна безработица е 2.7% и не се различава съществено по пол - той е съответно 2.6% за мъжете и 2.8% за жените. В селата коефициентът на продължителна безработица достига 5.0% при 2.0% - в градовете. Половината от продължително безработните са с основно или по-ниско образование.

Данните от статистиката за четвъртото тримесечие не посочват увеличение на безработицата заради свиване на стопанска дейност или закриване на производства вследствие на кризата. Според министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова през първия месец на тази година вече има данни на увеличение на безработицата, но в сравнение с другите европейски страни "тя е доста атрактивна".

Споделяне

Още от Бизнес