НСИ: 5,6% е ръстът на брутния вътрешен продукт за 2004 г.

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2004 г. спрямо предната година е 5,6% в реално изражение. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), огласени в четвъртък. Окончателните данни ще бъдат готови в началото на май.

Процентното изражение на ръста е по-голямо от заложеното в бюджета за миналата година (5,3%), което даде основания на ръководителя на мисията на МВФ Ханс Фликеншийлд да изрази задоволство при последното си посещение в страната преди две седмици и да смекчи леко позицията на фонда по отношение на бюджетните разходи на правителството за тази година.

Според данните на статистиката произведеният БВП за миналата година е 38,008 млрд. лв. в номинално изражение, което е 24,131 млрд. долара при среден годишен курс на долара 1,575 лв./долар или 19,434 млрд. евро. На глава от населението се е падало по 4885 лв., което е 3101 долара или 2497 евро.

30% от добавената стойност в икономиката на страната миналата година е била формирана от индустриалния сектор, като ръстът ѝ е 5,3% спрямо 2003 г. Секторът на услугите е дал 59,1% от добавената стойност, като реалният ръст е бил 6%, а аграрният сектор е увеличил производствената си дейност с 2,2% спрямо 2003 г.

Най-висок ръст на БВП по тримесечия миналата година е осъществен в четвъртото, показват още предварителните данни на НСИ. Ръстът тогава е бил 6,2% спрямо същия период на 2003 г. През първото тримесечие на 2004 г. е отчетен ръст от 4,5%, през второто – 5,0%, през третото – 5,3%, съпоставени със съответните периоди на предходната година.

Според данните на НСИ произведеният през четвъртото тримесечие БВП е за 10,512 млн. лв. по текущи цени, което е 6,958 млрд. долара при среден курс за периода от 1,511 лева/долар, или 5,375 млрд. евро.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в икономиката от 28% през четвъртото тримесечие на 2003 г. на 28,8% през същия период на 2004 г. Секторът на услугите заема дял от 62,2% или с 0,5% повече от 2003 г., а аграрният сектор намалява участието си с 1,3% от 10,3% относителен дял през септември-декември 2003 г. до 9% през същото тримесечие на минала година.

79,8% от БВП през последното тримесечие на 2004 г. са отишли за индивидуално потребление, което е с 6,5% повече от миналата година, а за инвестиции са заделени 24,2% от БВП, което е с 9,9% повече от съответния период на сравнение за 2003 г.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?