НСИ: 6% е ръстът на БВП през 2008 г.

Оперативните данни сочат, че брутният вътрешен продукт е нараснал реално с 6% през миналата година спрямо 2007 г., а само през четвъртото тримесечие реалното увеличение е 3.5%, съпоставено със същия период година по-рано. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ) в сряда. Предварителни данни за ръста на БВП бяха огласени неотдавна и съвпаднаха с днешните, които потвърдиха, че ръстът се е запазил относително висок в рамките на прогнозираното.

Произведеният продукт през последните три месеца на 2008 г. е за 18.7 млрд. лв. по текущи цени или на глава от населението се падат по 2440 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.488015 лв. за долар, БВП възлиза на 12.56 млрд. долара и съответно 1640 долара на човек. В евро БВП е 9.556 млрд. евро, като на човек се падат 1248 евро.

Индустриалният сектор свива относителния си дял в брутната добавена стойност на икономиката спрямо четвърто тримесечие на 2007 г. и достига близо 29% през последното тримесечие на 2008 г. Относителният дял на добавената стойност в сферата на услугите е 66.6%, което е с 1.4% повече спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.2 процентни пункта и достига до 4.5% през четвърто тримесечие на 2008 година.

Промените в структурните дялове се обуславят от реално увеличение на добавената стойност в секторите аграрен и услуги съответно с 26.7% и с 3.8%, докато добавената стойност, създадена от индустриалния сектор бележи спада с 3.7% в сравнение със същото тримесечие на предната година.

За цялата 2008 г. БВП достига в номинално изражение 66.7 млрд. лв. Преизчислен в долари при среден годишен курс от 1.336828 лева за щатски долар, възлиза на близо 50 млрд. долара. На глава от населението се падат 8711 лв.произведен продукт. В евро произведеният БВП е съответно 34.1 млрд. евро или 4 454 евро на човек.

Индустриалният сектор създава 30.5% от добавената стойност на икономиката, което е с 1.8 процентни пункта по-малко в сравнение с 2007 г. Реалното нарастване на създадената добавена стойност от индустриалния сектор е 3%. Секторът на услугите бележи реално увеличение от близо 6%, като относителният дял на сектора в добавената стойност на икономиката се увеличава - от 61.5% през 2007 г. до 62.2% през 2008 година. Аграрният сектор увеличава производствената си активност през 2008 г. реално с 24.6% спрямо 2007 година.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?