НСИ: Бизнес климатът се влошава през октомври

Общият показател на бизнес климата се понижава през октомври с 2.1 пункта спрямо септември, поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите. Това показват резултатите от редовната месечна анкета на Националния статистически институт (НСИ), проведена през октомври сред ръководителите на предприятия в основните стопански сфери.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 4.6 пункта в сравнение със септември. Това се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Същевременно производствената активност в момента се оценява като леко подобрена, но очакванията за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Средното натоварване на мощностите през октомври достига 69.8 на сто, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията в отрасъла. Очакванията на промишлените предприемачи по отношение на продажните цени са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в строителството" остава приблизително на нивото си от септември. Според мениджърите сегашната строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни и се отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Осигуреността на производството с поръчки през октомври се запазва и се оценява на 4.8 месеца. Очакванията на строителните предприемачи по отношение на новите поръчки през следващите шест месеца обаче са по-песимистични.

Основната пречка пред развитието на строителството остава несигурната икономическа среда, следвана от финансовите проблеми, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени в бранша по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се повишава с 1.6 пункта в сравнение със септември поради подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша остават основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на негативното им въздействие. Преобладаващите очаквания на търговците са за запазване на продажните цени през следващите три месеца.

През октомври съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 3.3 пункта, което се дължи на изместване на оценките на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от подобряване към запазване на "същото".

По отношение на търсенето на услуги тенденцията се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?