НСИ: Бизнесът в промишлеността очаква свиване на инвестициите с 6.3% тази година

Плановете на предприемачите в промишлеността за тази година са да свият инвестициите си с 6.3% спрямо направените през миналата година. Това показва бизнес анкетата на Националния статистически институт (НСИ), проведена през март и посветена на инвестиционните намерения.

Намалението е на базата на оценките за евентуалните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през пази година спрямо направените миналата година. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2014 г. делът на частния сектор е около 84%.

Стопанските ръководители в отрасъла предвиждат свиване на инвестиционните програми с 15.3% спрямо предната година. Според основните производствени групи най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2014 г. формират енергийният и водният сектор (44.3%), при които се очаква увеличение от 1.7% спрямо 2013 година.

На второ и трето място по прогнозен обем на инвестициите в производството на стоки за междинно потребление (с относителен дял 31.2%) и в производството на бързооборотни потребителски стоки (с относителен дял 14.7%), за които обаче прогнозите са за намаление на инвестиционните програми съответно с 13.6 и 14.1% спрямо 2013 година.

Бизнес климатът в промишлеността през март се понижи с 1.3 пункта спрямо февруари заради по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията в отрасъла. Същевременно обаче анкетата на НСИ отчете леко подобрение на оценките им по отношение на производствената активност. Очакванията на отрасъла са през следващите три месеца тя да се увеличи.

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?