НСИ: Бизнесклиматът с най-лоши показатели от началото на икономическия срив

Общият показател на бизнесклимата у нас се понижава през август с 1.3% в сравнение с юли и отбелязва най-ниското си равнище след започналото от октомври 2008 г. негативно развитие на стопанската конюнктура в страната. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък.

Ръководителите на промишлени предприятия отчитат намалена производствена активност, но темповете на намаление са по-бавни в сравнение с предходните месеци. Осигуреността на производството с поръчки продължава да се влошава. Несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене в страната и от чужбина са причините, които най-много влошават ситуацията в промишления отрасъл.

Очакванията са продажните цени в промишлеността да се запазят през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнесклимат в строителството" намалява през август с 2.3% спрямо юли. Не се очаква оживление в строителната активност през следващите месеци. Според мениджърите основните фактори, затрудняващи дейността им, остават несигурната икономическа среда и недостатъчната финансова обезпеченост.

В областта на услугите се засилват очакванията за намаление на персонала през следващите три месеца, както и за намаление на цените.

Споделяне

Още от Бизнес