НСИ: България е в рецесия

Българската икономика е в рецесия. Според преизчислените данни, обявени от Националния статистически институт (НСИ) в сряда, ръстът на БВП за четвъртото тримесечие на 2008 г. спрямо предходното тримесечие е бил отрицателен от 1.6%, а за първото тримесечие на тази година спрямо четвъртото намалението на БВП е 5%.

При две последователни тримесечия с отрицателен ръст спрямо предходните икономиката е в рецесия.

Произведеният БВП през първото тримесечие на тази година е близо 14 млрд. лв. по текущи цени. В евро той е 7.1 млрд., като на човек се падат 936 евро. Това е с 3.5% по-малко спрямо първото тримесечие на миналата година и с 5% по-малко от предходното тримесечие.

За крайно потребление (за поддръжка на домакинствата, за административни нужди и др.) през първото тримесечие на т. г. са разходвани 81.7% от БВП. Този показател е с 6% по-нисък от първото тримесечие на м. г.

Вносът на стоки и услуги през посочения период надхвърля с 2.4 млрд. лв. обема на износа. Обемът на външнотърговския стокообмен намалява реално с 21%. Износът се свива със 17.4%, а вносът – с 21%.

Само за април промишленото производство се свива с 4.7% спрямо март. Ръст отбелязва производството на цигари с 52.7%, на напитки – с 9%. Спадът в производството на метали е с 16.4%, на текстил – с 4.5%, на ток и газ – с 25.2%.

На годишна база спадът на промишленото производство е 20%.

Приходите от продажби през април на годишна база спадат с 10.7%. Строителната продукция намалява с близо 9% спрямо същия месец на миналата година. Единствено има ръст в гражданското строителство с 2.8% на годишна основа.

Обявяването на рецесия и на българската икономика беше въпрос на време, след като месечните статистически данни показваха спад в почти всички отрасли от края на миналата година. Въпреки това официалните институции у нас отказваха да признаят, че икономическите процеси в страната не са добри.

Само допреди месец финансовият министър Пламен Орешарски твърдеше, че икономическите данни показват забавяне, което не е критично, и омаловажаваше спадът в бюджетните приходи с думите, че има достатъчно стабилен буфер. Преди седмица правителството реши да свие разходите на бюджетните ведомства, като даде няколко дни на всяко министерство да даде разчетите си колко средства може да спести.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес