НСИ коригира леко надолу спада на БВП за 2009 г. и той е 5.1%

Националният статистически институт (НСИ) публикува в четвъртък предварителни данни за брутния вътрешен продукт (БВП) за миналата година. Според тях БВП през 2009 г. спада спрямо 2008 г. с 5.0%.

Експресните данни за БВП за миналата година, публикувани месец по-рано, сочеха спад на БВП за миналата година с 5.1%.

През четвъртото тримесечие на миналата година БВП спада с 5.9% спрямо същия период на 2008 г., показват предварителните данни. Експресните изчисления сочеха спад от 6.2%.

Произведеният БВП за миналата година е за 66.3 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро БВП е 33.9 млрд. евро, като на човек се падат 4 466 евро.

През четвъртото тримесечие на миналата година произведеният БВП по предварителни данни е 17.9 млрд. лв. по текущи цени или на човек от населението се падат 2 367 лева.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.32 лева за долар БВП възлиза на 13.5 млрд. долара и съответно 1 789 долара на човек от населението. В евро стойността на БВП е 9 161 евро., като на човек от населението се падат 1 210 евро.

Създадената брутна добавена стойност през четвъртото тримесечие е 14.83 млрд. лв. по текущи цени и намалява с 5.3% спрямо същия период на 2008 г.

Спадът на БВП през четвърто тримесечие на 2009 година се дължи основно на

намаление на добавената стойност в аграрния сектор, която е с 11.3 процента по-малко в сравнение с четвърто тримесечие на 2008 година. В сравнение със същия период на миналата година реалният спад на добавената стойност в сектора на услугите е 3.9%, докато на индустриалния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 7.5%.

През четвъртото тримесечие на годината вносът на стоки и услуги надвишава с 1.48 млрд. лв. стойностния обем на износа. Външнотърговският стокооборот е намалял реално с 10 процента. Износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 0.8%, докато намалението на вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на 2008 година е 20%.

През 2009 г. външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно (-5.125 млрд. лв.). Вносът намалява реално с 22.3%, а износът - с 9.8%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?