НСИ: Мениджърите не очакват промяна в състоянието на фирмите

Общият показател на бизнесклимата за ноември 2004 г. спада с 4,6% спрямо равнището си за октомври, отчете Националният статистически институт (НСИ), като се позова на резултатите от традиционните месечни анкети сред ръководния персонал на представителна извадка от фирми в стопанския сектор.

Понижен оптимизъм за бизнесклимата има в промишлеността, в строителството, в търговията на дребно и в сектора на услугите.

Съставният показател "бизнесклимат в промишлеността" през ноември пада с 1,2% под октомврийското си равнище. Основната причина за това е изместване на оценките на мениджърите за състоянието на предприятията през следващите 6 месеца от "по-добро" към "същото" състояние, уточняват от НСИ.

Ноемврийската анкета регистрира и влошаване на резултата от оценките за производствената активност поради същото изместване на отговорите на мениджърите от "увеличение" на дейността към "запазване" на същата активност.

Същевременно са подобрени оценките за настоящата бизнесситуация в предприятията.

Факторите, затрудняващи дейността, в сравнение с предходния месец намаляват своето негативно влияние, но в ретроспективен план проблемите, свързани с конкурентния внос, с недостатъчните поръчки от чужбина и със слабостите в икономическото законодателство отново надхвърлят дългосрочните си средни равнища, обясняват статистиците.

През ноември очакванията за състоянието в строителните предприятия през следващите шест месеца са по-малко оптимистични в сравнение с месец назад. И тук мненията на строителните мениджъри се изместват от "по-добро" към запазване на "същото" състояние.

Тази промяна влияе негативно върху съставния показател "бизнесклимат в строителството", който пада с 13,4%. Увеличени са и инфлационните очаквания в отрасъла.

През ноември 2004 г. съставният показател "бизнесклимат в търговията на дребно" отчита намаление с 3,6% в сравнение с октомври поради понижените очаквания за ситуацията в търговските фирми на дребно през следващите 6 месеца.

Няма обаче очаквания за повишение на цените на дребно.

През ноември наблюденията на НСИ показват понижение с 3,6% на съставния показател "бизнесклимат в сектора на услугите".

Както и в останалите отрасли, анкетите в сектора на услугите регистрират понижаване на оптимизма и преминаване от оптимистичните към умерените оценки. Това се отнася както за настоящото, така и за очакваното търсене на услуги.

И в сектора на услугите не се очаква повишение на цените през следващите месеци.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?