НСИ: Оптимистични данни за промишлеността и строителството през юни

НСИ: Оптимистични данни за промишлеността и строителството през юни

Ръст в строителството и промишлеността през юни спрямо предния месец, отчете Националният статистически институт. На годишна база се задържа спадът в двата отрасъла, но темповете му се забавят. Същевременно потреблението в България остава свито.

През юни 2009 г. общата строителна продукция се увеличава с 10.6% в сравнение с май, сочат данните. През май е отчетен спад 14.5% в сравнение с април.

На годишна база през юни строителството се свива с 8.6%, докато през май 2009 г. спадът е бил 10.4%, тоест в строителството се забелязва тенденция към забавяне на спада.

При сградното строителство годишното свиване през юни е 14.9%, докато при гражданското строителство има годишен ръст от 6.0%. Тенденцията предприемачите да насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата, продължава и през този месец.

На месечна база гражданското строителство през юни е регистрирало ръст от 12.4%

И промишлеността бележи ръст на месечна база

Индексът на промишленото производство се увеличава с 6.9% през юни в сравнение с предходния месец.

Общият индекс на промишленото производство се определя в голяма степен от индекса на преработващата промишленост, който през юни 2009 г. нараства точно също с 6.9% спрямо май 2009 г.

Ръст е регистриран при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители с 42.4%, производството на химични продукти с 36.1%, производството на машини и оборудване с 24.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 16.8%. Спад има при производството на тютюневи изделия - с 12.6%, производството на хартия и картон и изделия от хартия и картон - 8.9%, производството на основни метали - 2.9%.

При производството и разпределението на ток, топлоенергия и газ е отчетено увеличение с 11.6%, докато при добивната промишленост е регистрирано намаление от 8.3%.

На годишна база през юни 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 18.7%. В добивната промишленост е отчетен спад с 32.6%, в преработващата промишленост - с 21.5%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5%. Производството на продукти за междинно потребление намалява с 31.3%, производството на инвестиционни продукти - с 27.5%, а на енергийни продукти - с 1.7%.

През юни оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 24.1% в сравнение с юни 2008 г. На месечна база е отчетен обаче ръст в оборотите от 4.7%.

Потреблението продължава да се свива, спадът в продажбата на коли е 41%

Приходите от продажби през юни 2009 г. по предварителни данни намаляват с 16.4% в сравнение със същия месец на предходната година. През май свиването на потреблението е било 15.2% на годишна база. Въпреки това на месечна база има покачване на приходите от търговия с 3.7%.

В търговията на дребно намалението на годишна база е 10.5% и се дължи на отрицателните темпове във всички съставни дейности, с изключение на търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, която нараства с 2.9%. Незначително е намалението в търговията с фармацевтични и медицински стоки - 1.0%, докато в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита и в търговията с компютърна и комуникационна техника спадът достига съответно до 18.9 и 19.3%.

В търговията на едро е отчетено общо намаление от 14.8% в резултат на регистрирания спад във всички наблюдавани групи дейности.

В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението е най-голямо - 41.0% и се дължи основно на регистрирания спад в търговията с автомобили и мотоциклети - 41.6%, тъй като дейността създава около 93% от обема на приходите.

За периода януари - юни 2009 г. приходите от продажби намаляват с 11.6% в сравнение със същия период на предходната година. В търговията на дребно и търговията на едро отрицателните темпове са близки - съответно 8.0 и 9.3%. В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт спадът е по-голям - 34.7%.

Споделяне

Още от Бизнес