НСИ отчете спад на производствените цени в индустрията

НСИ отчете спад на производствените цени в индустрията

Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, както и на газ е поевтиняло с 2.6 на сто през октомври спрямо година по-рано. Това сочат данните на Националния статистически институт за индекса на цени на производител за октомври.

Най-голямо намаление на цените е отчетено при добивната промишленост (7.7%) и преработващата промишленост (4.4%) на годишна база. И в трите сектора НСИ отчита понижение на цените спрямо септември.

При производството на основни метали цените падат със 7.2%, на метални изделия, без машини и оборудване, с 2.2%, а при ремонта и инсталирането на машини и оборудване с 1.5% на годишна база. В същото време се наблюдава ръст на цените при производството на тютюневи изделия със 7.9%, компютърна техника, електронни и оптични продукти и производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение с по 3.3% на годишна база.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2015 г. спада с 3.8% на годишна база, а спрямо предходния месец септември с 0.6%.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2015 г. намалява с 4.5% в сравнение със същия месец на 2014 година.

Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения.

Споделяне

Още от Бизнес