НСИ отчита леко подобряване на бизнес климата

Националният статистически институт (НСИ) засече подобряване на стопанската конюнктура в страната през своя показател за бизнес климата, който през август се повишава с 2% в сравнение с юли.

Положителната промяна се дължи на отчетения по-добър бизнес климат в строителството, търговията на дребно и услугите.

Въпреки това основният показател "бизнес климат в промишлеността" спада с 2% спрямо предходния месец поради по-умерените оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията и по-умерените очаквания за следващите шест месеца.

През август равнището на показателя "бизнес климат" в строителството се покачва с 1.7% поради подобрените оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно леко се увеличава спрямо юли броят на клиентите със закъснения в плащанията.

Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" през август нараства с 4.6 процента в сравнение с предходния месец. Подобряват се и мненията за обема на продажбите през последните три месеца, като очакванията за следващите три месеца са по-оптимистични. По-благоприятни са и предвижданията за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства със 7.7 на сто в сравнение с юли заради оптимистичните прогнози за следващата половин година.

По-благоприятни са и оценките за настоящото търсене на услуги, но очакванията за следващите три месеца са по-умерени. По данни от анкетата през следващите три месеца се очаква намаление на продажните цени в сектора на услугите.

Споделяне

Още от Бизнес