НСИ: По-високо потребителско доверие през януари спрямо три месеца назад

През януари 2013 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.3 пункта спрямо равнището си от октомври 2012 г., което се дължи на повишеното потребителско доверие сред градското население. При населението в селата равнището на показателя остава без промяна.

Това сочат резултатите от проучването на потребителското доверие, провеждано от НСИ на всеки три месеца.

Общата оценка на потребителите както от градовете, така и от селата за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната се подобрява (повишение на балансовите показатели съответно с 2.1 и 1.4 пункта). По отношение на очакванията им за икономическата ситуация в страната през следващите дванадесет месеца подобрение се наблюдава при градското население - с 4.7 пункта, докато при селското анкетата отчита намаление с 0.4 пункта. По-благоприятни в сравнение с октомври 2012 г. са оценките и очакванията на потребителите относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани от предходната анкета, като същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление.

Сегашната икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, но очакванията им са за известно подобрение на икономическите условия за спестяване през следващите дванадесет месеца.

Последната анкета отчита влошаване на общата оценка на сегашната ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани.

Негативна е нагласата им и по отношение на извършването на разходи за покупка на кола и за покупка или построяване на жилище (вила) през следващите дванадесет месеца.

Споделяне

Още от Бизнес