НСИ: Промишленост, строителство и търговията на дребно растат през октомври

Единствено в строителния сектор е отчетен спад

Промишлеността, строителството и търговията на дребно растат през октомври спрямо предходния месец, отчете Националният статистически институт (НСИ).

Промишлеността и търговията на дребно отчитат и стабилен ръст на годишна база, докато строителната продукция намалява, показват данните на НСИ.

Ръст има и при износа и вноса от и към страните от Европейския съюз за деветмесечието на годината спрямо същия период на 2012 г.

Промишлеността расте с 4.1% на годишна база

Промишленото производство отбелязва ръст от 4.1% през октомври на годишна база и 1.5% спрямо септември. Това показват предварителните данни на НСИ.

През октомври увеличение спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост (7.5%) и в преработващата промишленост (2.1%), докато в производството и разпределението на ток, газ и парно има намаление от 1.2 на сто.

На годишна база ръстът в преработващата промишленост е 5.9%. Производството и разпределението на газ, електрическа и топлоенергия остава на миналогодишното равнище. В добивната промишленост е регистриран спад от 2 на сто.

Строителството отчита спад от 7.8% на годишна база

Строителната продукция е намаляла със 7.8% през октомври спрямо същия месец на 2012 г., но се е увеличила с 0.5% спрямо септември. Това показват календарно изгладените данни на НСИ.

Ръстът в бранша през октомври спрямо месец по-рано се дължи на инженерното строителство, където НСИ отчита ръст от 2.1%. В същото време сградното строителство намалява с 0.8% на месечна база.

На годишна база намаление е отчетено както при инженерното, така и при сградното строителство, като е регистриран спад съответно от 10.8% и 5.4%.

Ръст от една четвърт при онлайн търговията

Търговията на дребно през октомври расте както на месечна база с 0.6%, така и на годишна с 6.9%, сочат данните на НСИ.

На годишна база е отчетен ръст във всички икономически групи, като най-значителен е в при продажбата на дрехи и обувки (26.6%), както и при онлайн търговията (25%). Ръст е отчетен и при продажбата на битова техника и мебели (10.7%), компютърна и комуникационна техника (9.2% ) и лекарствата и фармацията (8.8%).

На месечна база най-голям ръст има при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (21.6%). Увеличават се и продажбите на компютри и мобилни телефони (3%), лекарства (2.7%), облекло, обувки, битова техника, мебели (1.7%).

Намаление на месечна база има при продажбите на дребно на автомобилни горива и смазочни материали (1.3%), както и при продажбата на храни, напитки и цигари (0.9%).

Износът расте

Износът на България за ЕС се е увеличил с 9% през първите девет месеца на годината спрямо същия период на 2012 г. и е в размер на 19.5 млрд. лева, показват предварителните данни на НСИ.

През септември износът за ЕС се увеличава с 15.8% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.5 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС също нараства, но с по-бавни темпове спрямо износа. За периода януари – септември вносът се е увеличил с 2.5% спрямо същия период на 2012 г. и е на стойност 22.2 млрд. лв.

През септември 2013 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 18.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.8 млрд. лв.

Външнотърговското салдо на България с ЕС е отрицателно и е на стойност 2.7 млрд. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?