НСИ: Промишлеността с годишен спад от 8.8% през ноември 2008 г.

Промишленото производство спада през ноември 2008 г. с 5% спрямо предния месец и с 8.8% спрямо същия месец на 2007 г. Това сочат окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ) за стопанската активност през предпоследния месец на миналата година, публикувани в петък.

В преработващата промишленост производството се свива с 10.9%, в добивната промишленост – с 6.7%, като най-голям е спадът в добива на метали – с 33.1%.

На годишна основа през ноември е регистриран най-голям спад в производството на химически продукти – с 22.5%, на дървен материал и изделия от него – 19.1%, на машини и апарати – 14.9%, на метални изделия – 12.5%. Ръст има в производството на превозни средства без коли – 16.8%, на газ, ток и вода – 9.5%.

Статистическите данни сочат, че през ноември приходите от продажби в промишлеността на годишна база намаляват с 8%.

Произведената продукция в строителството през ноември 2008 г. намалява с 14.9% спрямо октомври, което може да се обясни и със сезонния характер на дейността в този сектор.

През ноември сградното строителство формира близо 68% от общото строително производство и спрямо предния месец спада с 15.7%, докато намалението на гражданското строителство е с 13.2%.

Строителната продукция през ноември 2008 г. е с 1.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, което е в резултат на нарастването на сградното строителство с 3.7%. Същевременно строителството на жилища намалява с 4.0% спрямо ноември 2007 г.

През ноември миналата година приходите от продажби на битови стоки, включително на коли, горива и хранителни стоки, намаляват с 5.7% на годишна основа.

Споделяне

Още от Бизнес