НСИ: Шефовете в промишлеността с песимистични оценки за бизнеса си

Бизнес климатът през август тази година запазва нивото си от предходния месец. Понижение на показателя се отчита единствено в промишлеността, показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в сряда.

През юли показателят за стопанската конюнктура се повиши с 1.4 пункта на месечна база. В двата предходни месеца обаче коефициентът на бизнесклимата беше надолу.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността” обаче намалява с 4.7 пункта в сравнение с юли поради по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Същевременно производствената активност се оценява като леко подобрена, но очакванията за дейността през следващите три месеца са по-сдържани.

Основната пречка за развитието на бизнеса в отрасъла, както и в останалите сектори е несигурната икономическа среда.

В промишлеността се добавя и недостатъчното търсене в страната.

По отношение на продажните цени в бранша по-голямата част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През август съставният показател "бизнес климат в строителството” се покачва с 2.4 пункта, което се дължи на по-оптимистичните оценки на строителните предприемачи за моментното бизнессъстояние на предприятията. Според предприемачите строителната активност се подобрява, като прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни. Анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

И тук основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда. След нея се нареждат финансовите проблеми, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в бранша преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Показателят "бизнес климат в търговията на дребно” се повишава с 1 пункт в сравнение с предния месец поради подобрените оценки на търговците на дребно за бизнессъстоянието на предприятията в момента.

Споделяне

Още от Бизнес