НСИ: Спад в промишлеността и в търговията с 8% през декември

Промишленото производство през декември миналата година е с 1.7% по-високо от предния месец, но с близо 8% по-слабо, сравнено с декември 2007 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ) във вторник. Приходите от продажби в промишлеността също спадат също с близо 11% спрямо същия месец година по-рано.

В сравнение с декември 2007 г. промишленото производство през декември 2008 г. е с 8.3% по-малко. В преработващата промишленост то намалява с 10.2%, а в добивната промишленост - с 25.1%, като най-значителен е спадът в добива на метални руди - с 65%.

През декември 2008 г. приходите от продажби са с 10.8% по-малко в сравнение с декември 2007 г., като спадът в преработващата промишленост е с 12.3%. По-малко са продажбите при производството и леенето на метали - с 34.5%, при производството на облекло, вкл. кожено; обработката на кожухарски кожи – с 15.1%, при производството на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде – с 11.3%. Нарастване в продажбите e отчетено при производството на тютюневи изделия – със 17.2%, производството на метални изделия , без машини и оборудване – с 14.8%, при производството на хранителни продукти и напитки – с5.9%.

Картината в строителството също не е особено оптимистична. Спрямо предния месец произведената строителна продукция е с 10.4% по-малко, а спрямо декември 2007 г. - с 4.3%, като със 7.5% спада сградното строителство.

В търговията през декември също се отчита спад – с близо 8% спрямо същия месец на предходната година. В търговията на дребно влошената стопанска конюнктура оказва слабо влияние върху индекса на приходите от продажби, затова намалението е незначително - 0.6%. Ръст има в приходите от продажби на лекарства, храни, напитки и цигари с над 5%. Увеличение се наблюдава също и приходите от продажби на дрехи и обувки с над 3%.

Същевременно спад е отчетен при продажбите на битова техника с над 3% и на други стоки с 6%.

В търговията на едро има спад от близо 9%, който се дължи на намалението във всички наблюдавани съставни дейности, като в търговията с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия то е само 5.1%, докато в търговията със стоки за домакинството е 14.0%.

В търговията с коли и горива намалението е с близо 13%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?