НСИ: Застой в износа за ЕС и силен ръст на вноса за петмесечието

За сметка на това нараства експортът към трети страни

НСИ: Застой в износа за ЕС и силен ръст на вноса за петмесечието

През първите пет месеца на годината (януари - май) износът на България за ЕС запазва равнището си като сума спрямо същия период на миналата година. Това показват данните на НСИ за търговията с ЕС, публикувани в четвъртък.

 

За същия период чувствително се увеличава вносът - с 9.6% спрямо петмесечието на 2011 г.

 

Износът през петте месеца за ЕС е за 9.6 млрд. лв., а вносът е за 11.6 млрд. лв.

 

Основните търговски партньори на България в ЕС остават Германия, Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия, които формират 71.4% от износа за целия ЕС.

 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - май 2012 г. е отрицателно и възлиза на 2 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1.5 млрд. лв.

 

За сметка на това износът към трети страни за полугодието нараства със 7.8% спрямо същия период на миналата година и достига 7.8 млрд. лв., сочат данните на НСИ.

 

Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия и Македония, които формират 46.3% от износа за трети страни. Значително нараства износът за Обединените арабски емирства, Израел, Канада, Сирия, Китай и Бразилия, докато най-голям спад е отчетен при износа за Сингапур, Иран, Индия и Хърватия.

 

Силен ръст бележи и вносът за петмесечието - с 13% и достига 10.2 млрд. лв.

 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - юни 2012 г. е отрицателно в размер 2.4 млрд. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на около 1.86 млрд. лв.

 

Според предварителните данни на НСИ общият експорт на България за първото полугодие бележи годишен ръст от 2.8% и достига 19.4 млрд. лв. Целият внос в страната е за 24.5 млрд. лв. или с 12.9% повече от същия период на миналата година.

 

Общото външнотърговско салдо на страната (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юни 2012 г. и възлиза на около 5.1 млрд. лв., което е с 2.26 млрд. лв. повече от салдото за първите шест месеца на 2011 година .

 

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за периода януари - юни 2012 г. също е отрицателно и е в размер на 3.9 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес