НСО ще освободи радио честоти

Правителството реши Националната служба за охрана да започне освобождаване на радиочестотна лента за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги.

За целта службата ще получи допълнително през 2014 г. - 5 000 000 лв., а за 2015 г. - до 1 320 000 лв.

 

В едномесечен срок Съветът по националния радиочестотен спектър ще подготви и внесе за приемане изменения и допълнения на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. Спрямо него се определят датите, от които радиочестотната лента 2500-2690 MHz, която се ползва сега от НСО, може да се използва за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, и за разпределяне на алтернативни радиочестоти за изграждане и последващо разширение през 2014-2015 г. на нова радиорелейна мрежа с национално покритие. 

 

Определя се срок до 31 август, в който КРС ще осъществи процедура за предоставяне за ползване /под условие/ на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър от радиочестотна лента 2500-2690 MHz.

Споделяне

Още от България