НСО вече е длъжна да е любезна с хората, а те – да й дадат "добра материална осигуреност"

НСО вече е длъжна да е любезна с хората, а те – да й дадат "добра материална осигуреност"

Държавните гардове вече са задължени при изпълнение на служебните си задължения да се отнасят "любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да било прояви на дискриминация". Това задължение се вменява с Етичния кодекс на Националната служба за охрана (НСО), който бе публикуван на интернет страницата на службата.

Колите на НСО вече са част от шофьорския фолклор, като периодично граждани се оплакват, че са били "жертви" на агресивното им поведение на пътя.

Според Етичния кодекс гардовете са длъжни още да не разгласяват информация за личния живот на пазените от тях лица, както и да не се клеветят взаимно.

Любопитен е чл. 11 от документа, който буквално гласи: "Служителят на НСО е активен член на обществото и обществото му дължи уважение и добра материална осигуреност".

Държавните гардове получиха широки правомощия с приемането на закон за службата през миналата година. Службата вече подготви и проект на правилник за прилагането на закона, който качи в интернет.

Според правилника решенията на НСО и службите за това кой да бъде пазен не подлежат на обжалване, а информацията за тях е секретна.

Само преди няколко седмици обаче МВР публично обяви, че Делян Пеевски ще бъде охраняван от държавните гардове.

Споделяне

Още по темата

Още от България