Нулев данък печалба за 117 общини в страната

117 са общините с висока безработица, в които фирмите ще бъдат освободени от данък печалба. Списъкът на общините, предложен от социалното министерство, вече е утвърден от министъра на финансите и преференциите ще влязат в сила след публикуването му в "Държавен вестник", което се очаква да стане другата седмица.

За да не плащат данък печалба, фирмите в тези общини трябва да отговарят на няколко условия, напомниха от социалното министерство. Цялата им дейност трябва да е на територията на съответната община, поне 80% от работниците им да са жители на общината и фирмата да няма данъчни или осигурителни просрочия.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: