Поисканата отново от БТК

НУРТС е платила на КТБ предсрочно заем за 26.7 млн. евро

НУРТС е платила на КТБ предсрочно заем за 26.7 млн. евро

Системата за радиоразпръскване "НУРТС България", половината от която е на представлявано от банкера Цветан Василев дружество и чието придобиване бе поискано миналата седмица от БТК, е погасила напълно облигационното си задължение към Корпоративна търговска банка (КТБ). Информацията е обявена официално от оператора на цифрово ефирно разпространение чрез информационната система на Българската фондова борса, където се търгуват дълговите му книжа, пише "Капитал дейли".

На 5 септември дружеството е изкупило обратно притежаваните от КТБ 25 723 облигации с номинал 1000 евро. Емисията на обща стойност 40 млн. евро беше пласирана през септември 2012 г., а оригиналният падеж е на 27 септември 2017 г.

В проспекта към публичното предлагане на облигациите е записано, че една година след изтеглянето на заема "НУРТС България" има право да упражни кол-опция, чрез което да изкупи предсрочно (изцяло или частично) емисията. От НУРТС не дадоха повече информация около сделката, а изпълнителният директор на дружеството Емил Атанасов отказа да коментира каквото и да било на този етап.

Тази финансова операция в комбинация с офертата на БТК, която също има блокирани сметки в КТБ, към двамата собственици на НУРТС – офшорката "Манселорд Лимитед", представлявана от "Бромак" на Цветан Василев, която е основен акционер в КТБ, и дубайската "Блусат Партнърс" може да означава, че реално се сключва първата крупна сделка по прихващане в затворената банка.

В проспекта са записани условията за предсрочно изкупуване, от които може да се сметне, че общата стойност на сделката е около 26.7 млн. евро. Едно от условията за упражняване на кол-опцията е цената на обратно изкупения размер на главницата да е 101% от номинала. Тоест НУРТС би трябвало да е изплатило по главницата 25.98 млн. евро. Освен това при предсрочно изкупуване на облигации се заплаща и начислената до момента лихва, която по изчисления на "Капитал дейли" е за 727 хил. евро. Лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца. Годишната лихва по облигационния заем се определя на база шестмесечен EURIBOR и надбавка от 5.5%, но не по-малко от 6%. Досега са извършени три лихвени плащания към облигационерите на обща стойност 3.64 млн. евро.

"НУРТС България" емитира облигациите през 2012 г., за да погаси кредита си към КТБ, използван за изграждането на мултиплекса, сключен през ноември 2011 г., в размер на 36.981 млн. евро. Други облигационери станаха основно местни институционални инвеститори, като към края на 2013 г. сред най-големите са пенсионните фондове на "ЦКБ-Сила", "Съгласие" и ING.

Решението за обратното изкупуване на облигациите вероятно е взето на извънредното общо събрание на акционерите на 2 септември. На него са присъствали представители на акционерите, които притежават 100% от капитала на дружеството.

Проверка на Mediapool в Търговския регистър установи, че през май е сключен договор за продажба на част от дейността за радиоразпръскване на фирмата "ПланаСат". Разрешение за сделката е поискано от Комисията за регулиране на съобщенията през април, а стойността на сделката е малко над 11 млн. евро. Собственици на "ПланаСат" са поравно фирмите "Глобални пътни системи" и "Сагара Трейд", които омат общо 58.5 млн. лв. дългове към КТБ

Неизвестно засега остава откъде е финансирането за обратното изкупуване на 64.3% от облигацията на НУРТС. Данните в консолидирания финансов отчет на "НУРТС България" за второто тримесечие показват, че дружеството има общо приходи от 27.874 млн. лв. за първото полугодие на 2014 г. и е на 441 хил. лв. загуба от дейността си, но заради "преустановени дейности" (свързани основно с продажбата на сателитния си бизнес) излиза на печалба с 16.5 млн. лв. Освен това компанията разполага с 14.1 млн. лв. по банковите си сметки.

Предвид обявеното придобиване от БТК обаче не е изключено да става въпрос за прихващане. Телекомът има около 70 млн. лв., блокирани в банката. Така е възможно като част от споразумението за предстоящата покупка БТК да е прехвърллила чрез цесия част от вземанията си от банката на НУРТС и то да е прихванало с тях задължението си, пише "Капитал дейли". По този начин телекомът успява да спаси част от депозита си, който рискува да загуби при вкарване на КТБ в несъстоятелност, като в замяна получава НУРТС, но с чувствително по-малко задължения, което дава шанс мултиплексът без големия си разход за лихви да подобри резултатите си.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?