НУРТС спасява "Виваком" от по-голям спад на печалбата за тримесечието

НУРТС спасява "Виваком" от по-голям спад на печалбата за тримесечието

"Виваком" отчете ръст на приходите си през първото тримесечие на 2016 г. с 5.2 на сто, дължащо се основно на постъпленията от предприятието за радиотелевизионно разпръскване  НУРТС, което през миналата година отново стана собственост на телекомуникационната компания. Благодарение на НУРТС телекомът успява да запише и по-малък спад на печалбата – с 3 млн. лв. или 4%, спрямо година по-рано, сочат данните на дружеството.

То обяви постъпления от 211.7 млн. лв. за  трите месеца, които са най-високи спрямо постъпленията на останалите оператори на пазара. Близо 11 млн. лв. от сумата обаче се пада на НУРТС и сравнителните данни сочат, че заработените от "Виваком" средства се запазват. Променя се обаче структурата им – с почти 5.2 млн. лв. намаляват приходите от фиксирани линии, а от мобилните нарастват с 6.559 млн. лв.

Така "Виваком" отчита близо 76 млн. лв. коригирана печалба преди данъци за периода в сравнение с миналогодишния резултат от над 83 млн. лв. На НУРТС се падат 4.44 млн. лв. от общо отчетения положителен финансов резултат от 80.146 млн. лв. Година по-рано печалбата е била 83.075 млн. лв. 

От телекома отчитат, че делът на приходите от мобилни услуги достига 28% в края на март 2016 г. Запазва се и тенденцията за висок процент на абонатите, които предпочитат да използват мобилни услуги с договор - 87%. Средният приход от един потребител обаче продължава да намалява до 11.10 лева.

В предлагането на фиксиран интернет "Виваком" заема второ място в страната, с пазарен дял от 24% към края на 2015 г. Компанията има общо 400 хиляди абоната към края на първото тримесечие на 2016 г., като 46% от тях използват оптичен интернет. Броят покрити домакинства с високоскоростен оптичен интернет нараства до 1.047 млн. към края на март

Компанията посочва, че нарастват абонатите ѝ на платена телевизия, като 39% от всички тях ползват интерактивна телевизия (IPTV) спрямо 34% за първото тримесечие на 2015 г. Тя се нарежда на трето място в предлагането на платена телевизионна услуга в България с общо 379 хиляди абонати.

Телекомът припомня, че преди ден стартира своята 4G-мрежа, в която е направила сериозни капиталови инвестиции. За първото тримесечие вложенията в мрежата надхвърлят 70% от общите инвестиции за периода. От своя страна, капиталовите инвестиции на компанията представляват 15,8% от приходите на компанията, което е с 4,7 процентни пункта повече спрямо същия период на 2015 г.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?