Няколко идеи около прегледа на отбраната: Да намалим армията и да върнем Генералния щаб!

Няколко идеи около прегледа на отбраната: Да намалим армията и да върнем Генералния щаб!

В следващите няколко месеца правителството ще представи два от най-важните си стратегически документи – прегледа на системата за националната сигурност и прегледа на отбраната.

Те трябва да начертаят и да координират развитието на сектора, но практиката досега показва, че голяма част от идеите им остават само на хартия, тъй като в тях се залагат нереалистични финансови параметри и непостижими цели.

Прегледът на отбраната, в частност, обаче може да даде пътна карта за реформиране на сектора и изготвяне на дългосрочна програма, която да продължи действащия до тази година план.

На база на прегледа на отбраната трябва да бъдат разработени Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2032 г. и нов План за развитие на въоръжените сили до 2026 г.

Средства

За целта трябва да се заложат ясни финансови параметри. Ако обаче управляващите не изпълнят приоритета до 2024 година разходите за отбрана да достигнат 2% от БВП, всякакви планове и програми за превъоръжаване ще бъдат мъртвородени.

Истинско предизвикателство ще бъде и постигането на целта най-малко 20% от разходите за отбрана да бъдат планирани за модернизация и превъоръжаване.

Очаква се новият програмен документ да бъде с времеви хоризонт до 2032 година, което ще даде възможност за реализиране на дългосрочни проекти. Той обаче налага изработването и спазването на механизми за проверка и контрол, които доста често липсват в сектора.

Традиционна грешка е залагането на "пожелателно" финансиране.

Отказ от съветската техника

Планът и програмата дават възможност детайлно да бъдат разписани целите за превъоръжаване, което най-накрая да направи възможна раздялата с въоръжението и оборудването от Съветския съюз и да приближи българската армия до стандартите на НАТО.

Така страната ще има възможност да изпълни ангажиментите си по пакета цели за способности на НАТО.

Освен това трябва да се планират средства за експлоатацията и поддръжката на новата техника, за да не се повтори случката с вертолетите "Кугър", които престояват на земята заради липса на средства за поддръжка.

В този смисъл трябва внимателно да се планира и изваждането от въоръжение на старата техника.

Кадровата криза

Във всички последващи програми неизменна част трябва да бъдат мерки за преодоляването на кадровия срив в армията.

В момента повече от 5000 длъжности за военнослужещи са незаети и ако решаването на проблема се движи със същите темпове като през последните няколко години, той на практика ще бъде решен след десетки, а може и стотици години.

През последните месеци се завъртя идеята некомплектът (незаетите места), който е основният проблем, да бъде решен радикално чрез намаляването на числеността на Въоръжените сили.

Подобен подход може да има известен смисъл, доколкото няма защо да се поддържа излишен щат, но би наложил изключително точна преценка за това откъде да бъдат "отрязани" бройките.

Очаква се в новите програмни документи да залегнат и различни варианти за т.нар. "доброволна" служба.

Малко авангард

Традиционно около подобни прегледи се появяват и някои идеи за реформи. Една от актуалните през последните години, споменавана и от военния министър Красимир Каракачанов, е връщането на Генералния щаб.  

Това би изисквало мащабно реорганизиране и преразпределение на отговорности, правомощия и структури, но има и безболезнен вариант и той е преди всичко лингвистичен.

Много от хората в сектора все още не са свикнали с преименуването на Генералния щаб и орязването на правомощията му. В "генералските" среди на управляващата партия би се намерила подкрепа за мерки в тази посока.

Все пак едва ли ще има политическа воля дори за преименуването на Щаба по отбраната, но това безспорно е възможност военният министър Красимир Каракачанов да остане в историята.

И то далеч по-лесна, отколкото връщането на казармата.

Борбата с корупцията

Любопитно ще бъде да се види и какво ще бъде формулирано по една от дадените от министъра насоки за прегледа – борбата с корупцията.

Пак ще се мисли как да се активизира дейността на Съвета за противодействие на корупцията.

Ще трябва да се формулират и политики за действие срещу хибридните заплахи, както и отношението към Русия.

Киберотбраната също ще трябва да бъде разработена.

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари

Колко време давате на новия парламент?