Няма болен в България от човешкия вариант на "луда крава"

Министерството на здравеопазването съобщи, че е извършена проверка във връзка с появилите се в някои медии съобщения за появата на съмнителен случай на болестта на Кройцфелд-Якобс, известна повече като човешкия вариант на болестта "луда крава", в Специализираната болница за активно лечение на неврологично болни "Свети Наум" в София.

От проверката се установи, че в случая става въпрос за пациент, чиято клинична картина, ход на болестта и резултати от проведените изследвания категорично отхвърлят наличието на подобно заболяване.

България е една от страните в Европа, в която до момента не са диагностицирани нито случаи на "луда крава" сред говедата, нито новият вариант на Кройцфелд-Якобс сред хората.

С оглед на осигуряване на цялостна координация на профилактиката и за недопускане на риск за общественото здраве от тези заболявания, към Министерството на здравеопазването е създаден Консултативен съвет по трансисивните спонгиоформни енцефалопатии, който след обстановката в страната и е в състояние да реагира своевременно със съответните мерки, информират от министерството.

© Copyright Mediapool

Споделяне

Още от България