Няма да се изключват терени от НАТУРА 2000 заради инвестиционни планове

Включените в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 терени няма да бъдат извеждани заради инвестиционни намерения. Това съобщиха в понеделник от Министерството на околната среда и водите, цитирайки министъра Джевдет Чакъров, който разговаря с кмета на Разлог Любен Татарски на среща, уредена от Петър Стоянов, лидер на СДС, с чийто мандат е избран кметът.

Татарски е повдигнал въпроса с проекта за ски-писти в Националния парк “Пирин” над местността Кулиното и възможността тя да не влезе в НАТУРА 2000. Чакъров обаче е посочил, че включването на даден терен в екомрежата се прави по зададени от ЕС критерии, а не по решение на министъра, кмета или областния управител.

Екоминистърът заявил, че режимът на парка няма да се променя, независимо дали е част от НАТУРА 2000 или не. Всяко инвестиционно намерение се подлага и ще се подлага на оценка за съвместимост с режима на парка и с плана за управление, казал той.

В подготвения за обсъждане в Министерския съвет проект за НАТУРА 2000 по директивата за птиците не се предвижда включване на територии от землищата на Разлог, Банско и Добринище извън териториите на националните паркове “Пирин” и “Рила”. След решението на Националния съвет по биологично разнообразие по директивата за местообитанията предстои да се прецизират границите на 29 територии, сред които и т.нар. буферни зони при националните паркове. Едва след това ще стане ясно дали територии от землището на Разлог ще бъдат включени в НАТУРА по директивата за хабитатите.

В екомрежата няма да бъдат включени урбанизираните територии и промишлените зони, а Общите устройствени планове, минали през всички процедури и получили положителни екооценки, няма да бъдат подлагани на нови оценки, припомниха от ведомството.

По повод изразените от Любен Татарски опасения на местните хора, че след включването на земи в екологичната мрежа няма да може да се променя предназначението им, да се строи и дори да се правят огради, Чакъров призова да не се спекулира с изказвания за забрани в местата по НАТУРА 2000. Такива изрични ограничения няма и не бива да се правят опити за извличане на политически дивиденти, заяви министърът.

На всички проекти за извършване на дейности в терени,включени в НАТУРА 2000, ще се прави специфична оценка за въздействието, което биха оказали върху опазвания в защитената зона вид в рамките на сега действащите процедури по ОВОС и екологична оценка. Във всяка защитена зона има конкретен вид, който се опазва и ще се преценява въздействието на конкретния проект върху него, каза Чакъров.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?