Няма места в домовете за възрастни хора

Няма места в домовете за възрастни хора

Около 2 000 възрастни хора с психични заболявания чакат да бъдат настанени в специализирани институции, но няма свободни места. Същия проблем има и за още 1 500 души без тежки болести. Заети са всички места в домовете за възрастни хора. Това съобщи за БНР Николина Иванова - експерт в Агенцията за социално подпомагане.

Тя припомни, че вначалото на миналата година беше приета Националната стратегия за дългосрочна грижа, която е на основния принцип, че хората трябва да получават тази грижа в домашната си среда, да не се отделят от общността, т.е. – поетапно закриване на домовете, които са в по-тежко състояние, и съответно – предоставяне на услуги и грижа на възрастните хора в собствените им домове.

По програма "Региони в растеж" са предвидени средства за преструктуриране на домовете за възрастни хора, в които условията за живот са най-лоши.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?