Няма промяна в декларациите за доходите, получени през 2006 г.

Подаването на данъчните декларации за доходите на физическите лица, получени през 2006 г., няма да се отличава от миналогодишното, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП) в четвъртък.

В самите формуляри за попълване почти няма промяна от използваните миналата година. В териториалните дирекции на НАП вече са получени необходимите количества декларации.

Последният срок за подаване на формулярите остава същият, както в предишните години – 15 април. Подаването може да стане в териториалните дирекции, по електронен път или по пощата с обратна разписка.

Плащането на данъка трябва да се извърши до месец след подаването. Ако декларацията се подаде до 31 януари и данъкът се плати до същата дата, се ползва отстъпка от 5%. Плащането може да се извърши по банков път или чрез интернет с дебитна карта. Може да се използва и превеждане на сумата чрез пощенски запис.

Ако лицето е надплатило данъка текущо през годината и има да получава надвзета сума, трябва да приложи в данъчната декларация и своя банкова сметка, по която данъчните служители да му преведат надвнесената сума.

Може да се ползват облекченията за семейното подоходно облагане, като условията за това ползване са същите като миналата година.

От НАП предупреждават, че за неподадена декларация глобата е до 500 лв., а за посочени неверни данни в нея – до 1000 лв.

До 31 януари трябва да се подадат и декларациите за облагане с патентен данък, а самото плащане на дължимия данък може да стане на четири равни вноски през годината.

От тази година в офисите на НАП ще има терминали, на които гражданите ще могат да получават информация за здравния си статус, банковите сметки за превеждане на данъците, адреси и друга необходима информация.

Споделяне

Още от Бизнес