Няма желаещи да проектират пенсионерски университет

Няма желаещи да проектират пенсионерски университет

Не се появи нито един желаещ да проектира инициирания от образователния министър Тодор Танев Университет на третата възраст, въпреки щедрия бюджет от 66 000 лв. До крайния срок за подаване на оферти в обявената поръчка – 28 септември, не се е появил кандидат.

Министерството на образованието е искало срещу тази сума да проучи опита на  Китай, Франция, Канада, Испания, Швеция, Австралия, Чили, Бразилия и други страни за да се създаде у нас Национален университет на третата възраст. Идеята на Танев е там възрастните хора в пенсионна възраст да  се включват в т.нар. “учене през целия живот“, което ще им позволи да допълнят знанията си или да придобият нови умения и ще им осигури активен  живот.

Поръчката предвижда да бъде проучена нормативната рамка в посочените страни, източниците на финансиране, проектите и учебните програми в този тип университети, необходимия персонал за реализирането на идеята.

Макар в официалната покана на страницата на АОП да е посочена прогнозната сума от 66 000 лева, от публикувани разяснения към обявата на сайта на МОН става ясно, че е допусната техническа грешка в документацията, където на две различни места са посочени различни цени и че актуалната стойност е 54 000 лева.

Към потенциалните “проектанти“ е заложено изискване да разполагат  с екип от минимум трима експерти, които да притежават необходимата квалификация и професионален опит. Ръководителят на екипа трябва да има професионален опит минимум 10 години в дейности, свързани с организиране и осъществяване на образованието на възрастни хора над 55 години.

Към него е поставено изискване и да е участвал в състава на изследователски екипи, свързани с разработване на проекти за въвеждане на образованието на възрастни хора и да има опит в изготвянето на учебни програми за учебни заведения тип "Университети на третата възраст".

Танев лансира идеята за създаването на Университет на третата възраст през февруари. Тогава той обяви, че амбицията му е университетът да се превърне в "национален център по геронтология", а също и да осъществява здравни консултации, културни събития, туризъм, клубна дейност и дори да поддържа дом за възрастни хора.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?