НЗОК без право на едностранни решения по рамковия договор

От Българския лекарски съюз (БЛС) внесоха в парламентарната здравна комисия предложения за промени в Закона за здравното осигуряване, които да не позволяват повече НЗОК едностранно да определя параметри от Националния рамков договор (НРД) при липса на съгласие между договорните партньори.

Текстове в сегашния закон дават право на НЗОК едностранно да определя видовете, цените и обемите на медицинската помощ, условията и реда за сключване на договорите с лекарите, както и условията за предписване и получаване на лекарства.

Според действащата правна уредба НРД се сключва не по-късно от деня на внасяне на проекта за бюджет на касата в Народното събрание. Според лекарите така на практика в сила влиза НРД, който има неясни финансови параметри, още преди да бъде гласуван самият бюджет на касата.

Лекарите предлагат в случай, че не се постигне съгласие по НРД в съответния срок, или при несвоевременно приемане на закона на бюджета на НЗОК, от 1 януари следващата година да продължава да действа договорът от предходната година, а цените на медицинските дейности да се индексират с официалния инфлационен индекс и да се обнародват в Държавен вестник.

Предложението на БЛС е внесено до председателя на комисията по здравеопазване към НС Лъчезар Иванов и до министъра на здравеопазването Божидар Нанев.

Споделяне

Още от България