НЗОК е с обновен сайт и нови услуги

НЗОК е с обновен сайт и нови услуги

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е с обновен сайт с нови функционалности и услуги. Обновяването е по проект “Развитие на здравния портал на НЗОК с добавяне на нови функционалности”, осъществен от "Сиенсис“ АД и е на стойност 18 000 лева.

Изграденото портално софтуерно решение включва публична част, система за управление на съдържанието и набор от електронни услуги, предназначени за граждани и договорни партньори на НЗОК. Обновеният здравен портал на НЗОК ще представя адекватно и по модерен начин институцията в интернет пространството и ще позволява, както и досега, извършването на набор от електронни услуги със свободен достъп. Такива са справките, които здравноосигурените могат да направят за:

Общопрактикуващи лекари;

Лекари специалисти;

Лекари по дентална медицина;

Лабораторни изследвания - списък на лечебните заведения, извършващи лабораторни изследвания;

Високоспециализирани дейности - списък на лечебните заведения, извършващи високоспециализирани дейности;

Болници;

Аптеки;

Лекарства, заплащани от НЗОК (Лекарствен списък)

Пациентски листи

Анулирани здравноосигурителни книжки.

Запазена е възможността, както и досега, здравноосигурените да могат да задават online своите въпроси към НЗОК.

Разработена е нова функционалност, част от публично достъпните услуги - “Национална листа за планов прием в лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП)“. Тя има за цел поддържането на листа за планов прием за всяка клиника и/или отделение в страната. Услугата е разработена така, че да бъде максимално удобна за потребителите, като им предоставя в табличен вид информация за:

Пореден номер на вписания пациент в Националната листа за планов прием на пациенти;

Наименование на лечебното заведение за болнична помощ, което приема пациента;

Номер на клинична пътека, клинична процедура или амбулаторна процедура;

Инициали на пациента;

Дата за планов прием;

Пореден номер от листата за планов прием на съответното лечебно заведение.

Така новата услуга ще улеснява максимално здравноосигурените и ще им помага да следят поредния номер в Националната листа за планов прием на пациенти, както и датата за планов прием на вписаните пациенти.

Системата за управление на съдържанието на портала позволява още:

Публикуванене, управление и обновяване на информацията в портала на НЗОК;

Поддържане на информацията в съответствие с осигурена йерархичност на менютата, които позволяват до 9 нива на влагане;

Поддържане на съдържанието от служители на НЗОК, които не са ИТ специалисти;

Поддържане на информацията на портала на български и на английски език.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?