В рамките на сегашната здравна вноска

НЗОК и частните фондове ще се конкурират за част от медицинските дейности

Касата ще плаща един основен пакет, а за допълнителния ще се включат и застрахователи

Снимка: БГНЕС

Пакетът от медицински услуги, който Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) плаща ще бъде разделен на основен и допълнителен, като основният ще продължи да бъде плащан изцяло от нея, а за допълнителния ще се даде право на избор на хората дали да се осигуряват в касата или в доброволните здравни фондове. Това предвиждат промени в Закона за здравното осигуряване, предложени от здравния министър Петър Москов.

Конкретните медицински дейности, които ще се включват в двата пакета ще се регламентират, както и досега, от министъра на здравеопазването чрез наредба. Зам.-здравният министър Ваньо Шарков обясни пред Mediapool, че и основният, и допълнителният пакет ще са в рамките на сегашната здравна вноска от 8% и не се предвижда нейното увеличение. Тепърва ще се прецизира кое да попадне в основния пакет и кое в допълнителния, но идеята на министерството е в основния пакет да влязат социално значими заболявания и по-сериозни състояния, а в допълнителния такива, които не представляват сериозна заплаха за пациента.

Здравният министър Петър Москов вече съобщи, че от началото на следващата година промяна в здравноосигурителния пакет няма да има и касата ще продължи да плаща медицинските дейности, както и досега. В министерството обаче има работна група, която ще предложи промени в пакета до средата на следващата година.

Сред предлаганите промени са още касата да проучва дали хората са удовлетворени от плащаните от нея услуги и да отказва да работи с болници, срещу които има системни оплаквания от пациентите. Освен това ще има съвместни проверки в лечебните заведения с участието на районните каси, медицинския одит, здравните инспекции и съсловните организации на лекари, сестри и др.

Предвижда се и възстановяване на договорното начало между Лекарския съюз и касата при определянето на цените и обемите на медицинската помощ, която НЗОК плаща.

Няма да се плаща за неефективни лекарства

По отношение на лекарствената политика се планира възможност да не бъде плащано за лекарства, които не дават добри резултати при лечението, както и да се отказва включване на лекарства в позитивния списък, за които не е направена отстъпка от фирмите, а натоварват бюджета на касата.

Предлага се, когато оценката на здравните технологии докаже липса на ефективност при прилагането на даден лекарствен продукт, средствата, заплатени от НЗОК за неговото закупуване, да се възстановяват по бюджета на НЗОК. В тези случаи, НЗОК мотивирано ще предлага изключване на лекарствения продукт от позитивния лекарствен списък или намаляване на нивото му на заплащане.

Създава се механизъм за договаряне на отстъпки при включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък за лекарствени продукти, които увеличават разходите на касата. Лекарствените продукти, за които не са договорени отстъпки, няма да бъдат включвани в позитивния лекарствен списък.

Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни вече ще се утвърждава от Надзорния съвет на НЗОК, вместо с наредба на министъра на здравеопазването. Министърът ще утвърждава само критериите за включване на заболяванията в списъка, а оперативната дейност ще се извършва от НЗОК. Заради това и надзорният ѝ съвет ще бъде увеличен с още двама представители на държавата.

Държавата ще започне да плаща повече за осигуряваните от нея, но от 2016 година

Предвижда се да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски за осигуряваните от нея деца, пенсионери, военни, социално слаби и др. Увеличението ще е с 5 на сто годишно от началото на 2016 година до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, който сега е 420 лева.

В момента здравната вноска за осигуряваните от държавата групи се плаща върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Споделяне

Още по темата

Още от България