НЗОК иска насилници и пияни шофьори да връщат пари за лечението на жертвите си

НЗОК иска насилници и пияни шофьори да връщат пари за лечението на жертвите си

Пияните и дрогирани шофьори и насилниците могат да бъдат принудени да плащат за лечението на хората, които са наранили. Тази възможност и сега фигурира в Закона здравното осигуряване от 2002 г., но само на хартия, защото липсва механизъм, по който съдилищата да подават информация за деянията и техните извършители.

Сега МЗ предлага ред, по който административните органи и органите на съдебната власт да предоставят на НЗОК информация, когато има влязъл в сила акт и са установени такива обстоятелства за увреда на собственото или чуждото здраве.

Точна статистика какви разходи прави НЗОК за лечението на пострадали от катастрофи и жертви на насилие няма, но по груби изчисления възлизат на десетки милиони левове. Отделно тези случаи генерират и големи загуби за болниците, тъй като НЗОК не покрива всичките им разходи за лечението на такива пациенти, за които понякога се полагат грижи в продължение на седмици и дори месеци.

Лечението на тежка политравма при катастрофа например струва между 1500 и 2000 лева на ден.

Законът сега предвижда, че “средствата, заплатени от НЗОК за лечение на заболявания, предизвикани от умишлено увреждане на собственото здраве, на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и за увреждане на здравето на трети лица, извършено в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, се възстановяват на НЗОК от причинителя заедно със законната лихва и разходите по възстановяването“. За дължимата сума Здравната каса може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда Гражданския процесуален кодекс.

Сега МЗ предлага съдилищата да подават в едномесечен срок от влязането в сила на решението информация на НЗОК, за да може да претендира възстановяване на сумите. Освен това Здравната каса ще създаде и поддържа специален регистър с тези данни.

МЗ предлага и промяна във формулировката за това кой ще трябва да възстановява разходите за лечение. В сега съществуващия текст възстановяване на разходи е предвидено и за хората, които “умишлено“ увреждат собственото си здраве, докато новият текст не предвижда такава отговорност.

Споделяне

Още по темата

Още от България