НЗОК навърши 20 години

НЗОК навърши 20 години

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отбелязва 20 години от своето основаване. С нейното създаване със Закона за здравното осигуряване от 1998 година беше променена философията на здравната система и тя се утвърди като здравноосигурителна на солидарен принцип – здравни вноски плащат всички, потребява този, който има нужда.

За рожден ден на НЗОК неслучайно е избрана датата 15 март. Тя е обявена през 1985 г. от общото събрание на Организацията на обединените нации за Световен ден за защита на потребителите, посочват от фонда.

“Призвана по закон да защитава правата на здравноосигурените, касата и до днес се стреми да осигури на гражданите достъпни, качествени и достатъчни по обем здравни грижи“, заявяват от НЗОК.

Пътят на НЗОК през тези години не беше лек. Обществото не приема еднозначно усилията на институцията да закупува ефикасни медицински грижи за здравноосигурените, при прилагането на стриктен контрол върху ефективното изразходване на обществения ресурс.

НЗОК посреща своята 20- годишнина, като стабилна финансова институция, която продължава да развива своя административен капацитет и да усъвършенства дейността си в полза на здравноосигурените.

Днес с касата работят 4211 общопрактикуващи лекари, 10 838 специалисти в извънболничната медицинска помощ, както и 6707 лекари по дентална медицина.

Договор с 28-те регионални структури на НЗОК – районните здравноосигурителни каси (РЗОК), имат 2300 аптеки на територията на цялата страна, както и 369 лечебни заведения за болнична медицинска помощ.

Самостоятелните лаборатории, които работят с касата, са 223.

Първият бюджет на НЗОК, включващ здравноосигурителни плащания, е малко над 257 млн. лв. бюджетът на НЗОК за 2019 г. е почти 4.3 млрд. лева.

Първият самостоятелен лекарствен списък със заплащани от НЗОК медикаменти включва 304 международни непатентни наименования (INN). Днес НЗОК заплаща 632 международни непатентни наименования (INN) с 1936 лекарствени позиции.

331 служители работят в момента в Централното управление на НЗОК. Общият брой на служителите в системата, заедно с 28-те районни здравни каси (РЗОК), е 2267. 

Споделяне

Още от България