НЗОК няма да проучва удовлетвореността на пациентите

НЗОК няма да проучва удовлетвореността на пациентите

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно наредбата на здравното министерство за удовлетвореността на пациента, приета през декември 2015 година.

Основен мотив за отмяната ѝ е, че към наредбата липсва финансова обосновка от кое перо в бюджета на здравната каса ще се вземат средства за предвидените социологически проучвания.

Наредбата предвиждаше близо 70 000 пациенти годишно да бъдат интервюирани по телефона, за да бъде измерена тяхната удовлетвореност от предоставените им медицински услуги, заплащани от здравната каса. Колко са доволни от оказаното лечение щеше да бъде измервано чрез четири показателя – състоянието на медицинската документация, качеството на самата медицинска помощ, дейностите по лечението и дали е имало допълнителни плащания от пациента.

Петчленният състав на ВАС посочва, че в документа фигурира ежегодното възлагане от НЗОК на изпълнител с доказан опит в предоставяне на услуги по проучване и анализ на общественото мнение - дейност с определени финансови измерения, което е налагало финансова обосновка на очакваните разходи за изпълнението на наредбата.

“Това обаче не е извършено, независимо че е общоизвестно затрудненото финансово състояние на НЗОК. Не е ясно какви са предвидените ограничения и мерките относно оптимизиране на разходите, дали е възможно и от кои разходни пера в бюджета на НЗОК биха могли да се отделят такива средства, които с оглед на значителния обем на проучванията, предвидени в методиката, с висока степен на вероятност ще са в значителни размери“, се казва в мотивите на съда.

“Предвид изложеното, допуснати съществени процедурни нарушения налагат цялостна отмяна на оспорената Наредба и постановеният от първата инстанция резултат се споделя от касационния състав“, допълват съдиите.

Споделяне

Още по темата

Още от България