НЗОК очаква рекордните 207 млн. лв. отстъпки за лекарства, но събирането им изостава

За 9 месеца са събрани под 40% от очакваното и за продуктите с най-голям преразход е платена нищожна сума

НЗОК очаква рекордните 207 млн. лв. отстъпки за лекарства, но събирането им изостава

През тази година Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) очаква да събере рекордните 207 млн. лева отстъпки от фармацевтичните компании за лекарствата, които плаща. До 30 септември обаче е събрала под 40% от средствата, съобщиха от касата за Mediapool.

Постъпването на цялата дължима сума до края на годината  е под въпрос и се очертава като сериозно предизвикателство за бюджета на институцията.

По закон фармацевтичните компании са задължени да договарят с НЗОК отстъпки и да ѝ връщат суми според ръста на разходите за лекарства. Договарянето на отстъпките е задължително, за да може съответните продукти да бъдат плащани от НЗОК.

Здравната каса вече плаща годишно лекарства за над 1.1 млрд. лева, от които над 730 млн. лева са за домашно лечение и 396 млн. лева за онкомедикаменти в болниците.

Очакват се допълнителни 40 млн. лв. по новия механизъм

През 2018 и 2017 г. фирмите върнаха в НЗОК отстъпки на стойност 160 млн. лв. и 170 млн. лв, което е около 15% от общия бюджет за лекарства.

От тази година обаче действа нов механизъм за гарантиране на предвидимост и устойчивост, според който преразходът над заложения бюджет за лекарства, се покрива от индустрията. Целта е фирмите, чиито продукти формират най-голям преразход в бюджета, да връщат най-големи суми.

Именно по новия механизъм НЗОК очаква да получи 41 млн. лева или 20% от общия размер на очакваните отстъпки на стойност 207 млн. лева.

За 9 месеца са събрани под 40% от отстъпките

Събирането на отстъпките обаче изостава. До 30 септември фармацевтичните компании са внесли обратно в касата 79.4 млн. лева или 39% от общата очаквана сума.

За лекарствените продукти за домашно лечение, които се отпускат с протокол и експертиза като например медикаментите за хепатит, ревматоиден артрит и др. до края на септември са внесени отстъпки за 48.3 млн. лв. А общо за годината се очакват 97.3 млн. лева, т.е. са събрани приблизително половината.

За медикаментите за домашно лечение, които са без протокол са върнати обратно 7.9 млн. лв. при очаквани 17.2 млн. лева общо за годината.

За лекарствата с най-голям преразход са внесени нищожни отстъпки

Лекарствата, които обичайно формират най-голям преразход в бюджета на НЗОК, са медикаментите за онколечение в болниците заради навлизащите в последните години много нови и скъпи продукти.

За тях за деветте месеца са внесени отстъпки за 23.1 млн. лева на фона на общ годишен разход за тях от 396 млн. лева и очаквани отстъпки за годината от 92.5 млн. лева.

Т.е. за деветмесечието са събрани 25% от общо очакваните отстъпки.

Защо изостава събирането на отстъпките?

Причините за забавянето в събирането на отстъпките са както технологични заради въвеждането на новия механизъм, така и заради спорове, които възникват между фирмите и НЗОК относно платените количества медикаменти. Проблем е също така и несигурността, пред която компаниите са изправени относно бюджета за 2020 година. Причината е, че парите, които те са принудени да връщат на НЗОК, са пряко свързани с формирания преразход в бюджета, а при зле планиран бюджет с изкуствено занижени разходи, те ще трябва да го компенсират. Срещу въвеждането на новия механизъм имаше голямо недоволство от страна на индустрията в края на миналата и началото на тази година, но в крайна сметка всички компании склониха да работят по него. За следващата година обаче още нищо не е сигурно.

От здравната каса обясняват забавянето в събирането на отстъпките основно с технологични причини, свързани с въвеждането на новия механизъм и необходимото време за договорки с голям брой фирми. От НЗОК казаха, че специално за новия механизъм е изготвен алгоритъм за изчисляване на надвишението на разходите за лекарствени продукти. Изградено е било и ново софтуерно приложение за изчисляване на размера на конкретните суми, подлежащи на директно плащане на НЗОК.

“Дължимите отстъпки за предходно тримесечие и тяхното заплащане се осъществява 30 дни след представяне на подробна справка към притежателите на разрешителното за употреба на лекарствени продукти“, обясниха от НЗОК.

Освен това новият механизъм е изисквал сключването на договори с над 170 притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти, много от които са с чужди представителства. “Този процес изискваше време за преговори и уточняване на промените в законодателната рамка в България“, обясняват от касата.

От страна на индустрията причините за забавянето са спорове за платените количества лекарства, както и несигурността в бюджета за 2020 година.

“Приложението на механизма среща трудности тази година, защото изчисленията са сложни и има разминавания между данните на НЗОК и компаниите. Освен това липсва правна сигурност в средносрочен план. Ако индустрията плати тази година по механизма 40 млн. лева, тя трябва да е сигурна, че бюджетът за лекарства ще бъде увеличен поне с толкова през следващата година. Защото е видно, че нуждите от съвременно лечение нарастват и затова имаме ръст на разходите“, коментира пред Mediapool Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

По наредба компаниите имат законови задължения да платят авансово отстъпките за последното тримесечие, но то не важи за връщане на пари по новия механизъм, от който се чакат 40 млн. лева. Събирането авансово на сумите по него в рамките на годината, зависи от доста фактори и най-вече от добрата воля на компаниите. Първо трябва да се изчистят споровете между НЗОК и отделните фирми относно данните за количествата лекарства и освен това индустрията иска правна сигурност и предвидимост как ще расте бюджетът за лекарства в следващите години, като всяка компания ще решава сама за себе си как да постъпи.

В крайна сметка при постигането на договорка и отстъпките по новия механизъм ще бъдат платени авансово. На въпрос ще успее ли да събере всички дължими отстъпки до края на годината, от НЗОК отговориха, че този процес е двустранен и в него освен касата участват и фирмите притежатели на разрешение за употреба. "НЗОК договаря отстъпки за лекарствени продукти от 2015 г. и практиката показва добра колаборация с притежателите на разрешение за употреба и събираемост на договорените отстъпки в полза на НЗОК", коментираха от институцията.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?