НЗОК отчете 25 000 пациенти по-малко след въвеждането на чекирането с пръст в болниците

НЗОК отчете 25 000 пациенти по-малко след въвеждането на чекирането с пръст в болниците

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отчете спад в броя на хоспитализациите след въвеждането на системата за пръстова идентифи-кация в болниците през ноември миналата година.

През м. октомври 2016 г. броят на пациентите, лекувани в лечебни заведения за болнична помощ нараства, в сравнение със същия период на 2015 г. През м. ноември, когато системата за автентификация започна да се прилага в болниците, се забелязва тенденция към намаляване на ръста на пациентите, потърсили болнична медицинска помощ. Пред декември 2016 г. е очевиден спадът в броя на хоспитализираните, спрямо ноември 2016 г. – с 25 890 пациента, отчетоха от касата.

”Комплексните мерки, предприети от НЗОК, включително и прилагането на електронната автентификация, дават възможност реални пациенти да получават повече медицински услуги, при същите разходи от страна на осигурителната институция”, посочват от касата.

По данни от ежедневните отчети на лечебните заведения за болнична по-мощ към настоящия момент през системата за ежедневно отчитане на НЗОК за месец декември 2016 г. са заявени за заплащане 168 962 431 лв., което представлява около 7 % намаление спрямо м. ноември 2016 г.

Споделяне

Още по темата

Още от България