НЗОК прати писма на 700 пациенти, за да ги информира от какво са лекувани

НЗОК прати писма на 700 пациенти, за да ги информира от какво са лекувани

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати писма на 700 произволно избрани пациенти в рамките на кампания за активното включване на здравноосигурените граждани в контрола върху изразходването на парите от здравни вноски.

Писмата съдържат информация за оказаната и заплатена от НЗОК дейност на изпълнителите на медицинска помощ за периода 2017 г. – 2018 г., отразена в информационната система на касата.

За да се подобри ефективността на контрола върху изразходването на обществения ресурс, НЗОК очаква, ако пациентите установят разминаване в информацията, предоставена от касата и действително получената медицинска помощ, да подадат сигнал в районната си каса или в НЗОК.

Гражданите могат да подават сигнали за отчетена, но неизвършена медицинска дейност; некачествена медицинска помощ, отказан достъп до медицинска документация, поискани без правно основание суми.

Сигнали може да се подават на електронен адрес [email protected], на телефони: 02 9659 157, 02 9656 822, 02 9659 254, както и на адреса на Националната здравноосигурителна каса: 1407 София, ул. "Кричим“ №1.

За всеки сигнал ще бъде извършвана проверка от контролните органи на НЗОК или РЗОК и ще бъдат предприети законово установените мерки, увериха от здравната каса.

Информацията за извършените медицински дейности на всеки здравно осигурен пациент се съдържа в неговото електронно досие, достъпът до което се осъществява чрез универсален код за достъп (УКД) от НЗОК или с персонален идентификационен код (ПИК) от НАП.

От април 2013 г., когато започва да работи новата функционалност на персонализираната информационна система на НЗОК, до момента 100 878 здравноосигурени граждани са си извадили УКД. 

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?