НЗОК ще ни информира през телефона за ползвана медицинска помощ и покупка на лекарства

НЗОК ще ни информира през телефона за ползвана медицинска помощ и покупка на лекарства

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разширява функционалността на своето мобилно приложение, което ще даде на здравноосигурените граждани възможност активно да се включат в контрола на изразходването на обществения ресурс.

Гражданите ще могат да получават нотификации за отчетените дейности през съществуващото мобилно приложение. Приложението ще е свързано и с електронните рецепти и регистрацията ще става чрез сайта на здравната каса.

Всеки пациент, след идентификация чрез ПИК на НАП или уникален код за достъп (УКД) на НЗОК, ще има възможност да получава на телефона си чрез приложението информация за извършени медицински дейности или изписване на лекарства, напълно или частично заплащани от НЗОК, и да изпраща обратна връзка до касата, ако забележи нередности – ако не е бил на преглед или не е получил лекарства от аптеката и т.н.

Очаква се новите функционалности на съществуващото приложение да влязат в сила до края на юни.

За хората, които нямат нито ПИК на НАП, нито уникален код за достъп от НЗОК, здравният фонд припомня какъв е редът за издаването му. Уникален код за достъп (УКД) може да бъде получен във всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК). За целта гражданинът грябва да подаде заявление за издаване по образец. Кодът е персонален и заявлението за неговото издаване се подава лично в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност. УКД се издава за определен единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец(ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ).

Подаването на заявление за издаване на УКД и/или получаването на такъв може да се извърши и чрез пълномощник. В тези случаи към заявлението за издаване на УКД или към разписката за неговото получаване задължително се прилага изрично пълномощно /в оригинал или нотариално заверено копие/ с нотариална заверка на подписа. Кодът за достъп се получава в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване, срещу разписка.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?