НЗОК ще пести по 780 хил. лв. годишно от предписване на биологични терапии според разходната им ефективност

НЗОК ще пести по 780 хил. лв. годишно от предписване на биологични терапии според разходната им ефективност

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) очаква икономии в размер на около 780 000 лева годишно от механизма за изписване на скъпите биологични терапии според разходната им ефективност. Това става ясно от мотивите към промени в наредба на здравното министерство за предписването и отпускането на лекарствените продукти.

С промените се регламентира възможност когато лекарите издават протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти, при които се извършва експертиза, да предписват лекарствения продукт с най-голяма разходна ефективност за НЗОК. Условието е в конкретния случай да са налице терапевтични алтернативи, т.е. терапиите да имат доказана сходна ефективност и безопасност за лечение на заболяването.

Здравната каса вече въведе през есента на миналата година правила за изписване според разходната ефективност за биологичните терапии за  пациентите с артрит, тежък псориазис, болест на Крон и улцерозен колит. Определени бяха по 3-4 разходно ефективни продукта за всяка диагноза, измежду които лекарите могат да избират кой е най-подходящ за конкретния пациент. 

В тази ситуация лекарят не може да назначи на пациента по-скъпо лечение и той да доплати за него, ако желае.

Изписването според разходната ефективност се прилага само за новите пациенти, на които за първи път се назначава лечение, а пациентите в заварено положение продължават лечението си с вече изписаните им терапии до изтичане срока на издадените протоколи. След това на база оценка на терапевтичния ефект лекуващият лекар преценява как да продължи терапията. 

До тази мярка се стигна, защото според анализи на НЗОК курсът на лечение на един пациент с ревматоиден артрит с биологични терапии варира между 12 000 и 18 000 лева с различните медикаменти при сходен терапевтичният ефект. 

С промените в наредбата на МЗ, които сега се публикуват за обществено обсъждане, се дава възможност занапред изписването според разходната ефективност да се разпростре и върху други диагнози и лекарства, изписвани с протокол.

С промените се удължава максималният срок на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение до 365 календарни дни. Освен това се регламентира липсващото досега правило, че протоколите се издават за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания в количества за не повече от 365 дни. 

Споделяне

Още по темата

Още от България