НЗОК спира временно справките за извършени медицински дейности по ЕГН

НЗОК спира временно справките за извършени медицински дейности по ЕГН

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) спира временно справките за извършени дейности с ЕГН. 

Причината са изразени съмнения от страна на здравноосигурени граждани относно възможни неправомерни и недобросъвестни действия от страна на трети лица при ползване на новата функционалност на сайта. Причината е, че макар ЕГН да са лични данни, с тях могат да се сдобият трети лица през документи, регистри и т.н. и в последствие да ги използват за проверка на здравния статус на друг човек. Миналата седмица НЗОК пусна услуга, с която  всяко здравноосигурено лице може да извършва справки за използваната от него медицинска помощ за период от пет години. Визуализираната информация е обединена по дейности – болнична, извънболнична, лабораторни изследвания и др.

Резултатът от справката показват знак "+", когато в информационната система на НЗОК съществува отчетена дейност от договорен партньор за съответния месец. Така може да се разбере дали човек е бил на лекар, в болница или ползва платени от НЗОК лекарства. Справката се извършва чрез въвеждане на собствено име, ЕГН и код за спам, без да съдържа лични здравословни данни и медицинска информация. Досега входът в досието се осъществяваше само чрез ПИК от НАП или уникален номер от НЗОК, каквито не всички хора имат, докато за бързата справка, те не се изискват.

От НЗОК казаха, че ще бъде извършена допълнителна преценка на риска за правата и свободите на субектите на данни и прилагането на конкретни мерки за неговото ограничаване и свеждането му до минимум.

Услугата ще бъде възстановена в нов вид веднага, след като бъдат предприети посочените мерки.

Споделяне

Още от България