НЗОК задължава онкоболниците да въведат автоматизирано приготвяне на лекарства

НЗОК задължава онкоболниците да въведат автоматизирано приготвяне на лекарства

Всички лечебни заведения за болнична помощ, които имат договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и осъществяват дейност по онкологични клнични клинични пътеки, трябва да разполагат с автоматизирана или полуавтоматизирана система за подготовка на инфузионни разтвори на лекарствени продукти до януари 2018.

Централизирано разтваряне на цитостатиците (онкомедикаменти) в болничната аптека е много по-модерният, стерилен и икономичен начин за приготвянето на медикаментите, отколкото приготвянето им от персонала в отделенията. При централизираното приготвяне се изхвърлят много по-малки количества.

Новото изискване се отнася до клиничните пътеки №240 (Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения), 242 (Диагнoстика и лечение на левкемии) и 243 (Диагностика и лечение на лимфоми) и Амбулаторна процедура №6 (Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания).

Въвеждането на смесителните системи е заложено в Националния рамков договор за медицински дейности 2017 г. в условията за сключване на договор с НЗОК и изискванията за изпълнение на посочените клинични пътеки и амбулаторна процедура.

Целта е постигане на по-точни и сигурни дозировки на лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания и по-добър контрол при потреблението на инфузионните разтвори на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания.

Споделяне
Още по темата
Още от България