ОББ ще бъде посредник при борсовата приватизация на 13.62% от Булстрад

Надзорният съвет на Агенция за приватизация е одобрил договора с ОББ за инвестиционно посредничество за продажбата чрез публично предлагане на 13,62% от капитала на "Булстрад".

Акциите на дружеството ще се продават на "Приватизационен сегмент за плащане с пари" на "Приватизационен пазар" на Българска фондова борса - София.

Още от Бизнес