Обезщетението за майчинство може да бъде изчислено през сайта на НОИ

С нова електронна услуга на НОИ бъдещите майки вече могат да изчисляват прогнозния размер на обезщетението, което ще получават за бременност и раждане.

Това ще става чрез попълване на лични данни - ЕГН или личен номер на чужденец (ЛНЧ) и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. След въвеждане на данните, системата проверява коректността на идентификаторите и проследява дали до десет месеца назад на лицето е отпускано такова обезщетение.

За да изчисли прогнозен размер на обезщетението за бременност и раждане, човек трябва да е наясно с евентуалната дата, към която се очаква раждането (термина) или да знае кога започва ползването на отпуска за бременност и/или раждане (системата допуска въвеждане на бъдеща дата до една година напред). Необходима е и информация за дохода на жената за бъдещите месеци до избраната дата.

В случай че такава информация не бъде въведена, системата автоматично използва размера на минималната работна заплата, действаща към момента на справката. Данни за осигурителния доход за периода, от който се изчислява обезщетението и които вече са подадени от осигурителя или самоосигуряващото се лице, не се въвеждат. Те се извличат автоматично от Регистъра на осигурените лица.

След приключване на процедурата по въвеждането на данните, се пристъпва към изчисляване на прогнозния дневен размер на паричното обезщетение, който ще се изплаща за всеки работен ден от периода на бъдещия отпуск.

Новата е-услуга на НОИ не прави преценка на правото за изплащане на парично обезщетение. С въвеждането на данните се приема, че необходимите условия за това са изпълнени. Изчисленият размер на обезщетението има само предварителен, прогнозен характер, основан на въведената в системата информация.

Споделяне

Още от България