Облак, блокчейн, изкуствен интелект – технологиите, които ще променят живота ни през 2019 г.

Облак, блокчейн, изкуствен интелект – технологиите, които ще променят живота ни през 2019 г.

Облак, блокчейн, изкуствен интелект – това са технологичните иновации, които ще променят начина ни на живот и ще са основен фактор в развитието на важни за икономиката индустрии. Развитието им през тази година в редица сектори ще оказва влияние върху живота ни. Визионерите и специалистите на японската технологична компания "Фуджитцу" (Fujitsu) представят своето виждане за развитието им и тяхното влияние върху бъдещето на банките, финансите и застраховането, обществения сектор, индустрия и производство, транспорт и автомобилостроене и търговия на дребно.

Публичен сектор

Докато в миналото бяхме щастливи дори когато получим обратна връзка от властите, дигиталните услуги през 2019 година вече са широко разпространени и ще бъдат достъпни и през мобилни устройства.

Голямото предизвикателство пред сектора е, че гражданите вече очакват качество и бързина на услугите както в частния сектор и управляващите ще трябва по-скоро да мислят като мениджъри на компании от сектора на услугите, смятат експертите на "Фуджицу".

Компанията предвижда, че изкуственият интелект да бъде технологията, която ще намали разликата между очаквани и реални услуги през 2019 година.

Друг подход използван вече от някои е организирането на услугите от гледна точка на живота на гражданите, така че дигиталните публични услуги да бъдат по-близо до начина, по който гражданите възприемат нуждите си в ежедневието, отколкото да бъдат организирани спрямо структурите на администрацията.

От гледна точка на технологиите, облак, блокчейн, изкуствен интелект ще играят все по-голяма роля за подобряване на публичните услуги и намаляване на разходите, особено в здравеопазването.

Въпреки сериозното навлизане на облачните технологии, подходът значително ще зависи от сложността и големината на публичния сектор като по-малките държави като Естония, Финландия и Малта ще могат да въвеждат публичен облак, докато големите като Франция, Германия и Италия ще използват хибрид от множество облачни решения.

През 2019 година ще видим по-сериозно навлизане и на технологиите за изкуствен интелект. Естония вече работят в насока да установят изкуствения интелект като част от правния мир.

Очакванията са вече да има видими резултати от сериозно редуциране на здравните разходи в резултат от въвеждането на изкуствения интелект. Други нововъведения в сектора ще бъдат дистанционно здравеопазване и виртуализирани болнични услуги, опосредствани от технологиите.

Не на последно място, масовите заплахи от киберпрестъпност и новите регулации в ЕС в областта ще донесат нови предизвикателства по отношения на сигурността в публичния сектор. Фокусът ще бъде насочен към превантивност и изкуственият интелект ще играе и тук все по-голяма роля при идентифицирането на заплахи и намирането на начини за тяхното противодействие, смятат от "Фуджитцу".

Финанси и застраховане

Според последните проучвания, почти 30% от технологичните директори планират да намалят инвестициите си в центрове за данни и технологична инфраструктура. Това ще доведе до още по-бързо въвеждане на облачните технологии като предпочитан заместител на традиционните хардуер и софтуер.

В допълнение, банките ще започнат още по-усилено да използват API (приложно-програмен интерфейс) в облака, който ще им позволи въвеждането на модулно банкиране и елиминиране на скъпите технологии от миналото.

Както в много индустрии, с увеличаване на търсенето на технологични специалисти, за финансовите институции ще бъде все по-трудно да привличат и задържат висококвалифицираните в области като изкуствен интелект, облак и блокчейн, смятат от "Футжицу".

През 2019 година ползите от въвеждането на блокчейн ще стане видима, след като технологията в основата на криптовалутите и децентрализираните записи вече достига ниво на зрялост. Във "Футжицу" очакват множество пилотни проекти през годината, използвани първоначално за вътрешноорганизационни цели, M2M плащания и нови концепции за дигитални портфейли.

Специалистите на "Футжицу" очакват да видят интересни приложения на интернет на нещата (IoT) в застрахователната индустрия, което според тях ще доведе до понижен риск и подобрена норма на печалба. В същото време, банките ще продължат да изпитват затруднения при въвеждането на IoT.

Според компанията движени от потребителските очаквания за безпроблемно и неусетно изживяване ще започне въвеждането на "отворено банкиране". И докато това ще донесе възможности за едни банки, други ще изпитват трудности.

Индустриалното производство

Безграничната фабрика – в миналото заводите бяха като кутии, в които са произвеждани неща. Днес това са неусетни потоци от данни и процеси, които преминават от мястото на производство до дома на потребителите. Това разкрива неограничени възможности, които производствените компании трябва да развият през 2019 година. Те трябва да престанат да приемат заводите си за свършващи при портала и да мислят в контекста на цялата верига на добавена стойност.

Красотата на дигиталните технологии е, че позволяват на индустриалното производство да използват мощта на данните за да променят процеси и взаимоотношения, така че да подобрят ефикасност, производителност, разходи и взаимоотношения с клиентите.

Масовото персонализиране позволява продуктите да бъдат произвеждани със скорост и цени на масовото производство, но да бъдат персонализирани за конкретния потребител, посочват от "Футжицу".

"Свързаното предприятие" прави това възможно чрез комбиниране на директния достъп до потребителите с напълни дигитализирани производствени линии.

През 2019 година моделът "Като услуга" (As a service) ще бъде всеобщо приет. Това ще бъде резултат от "Индустрия 4.0" с данни в основата си. Производителят, който мисли от гледна точка на "услугата" ще променя ценообразуването си от базирано на продукта към базирано на резултата.

Друга тенденция, която ще засили влиянието си през годината е "предсказуемото сервизно обслужване". При риск от намаляване на икономическия растеж производителите трябва да оптимизират процесите си, за да извлекат максимум стойност от тях чрез по-ниски оперативни разходи и по-висока производителност. За това един от приоритетите през 2019 година ще бъде осигуряването на "предсказуемото сервизно обслужване" – и то не за една седмица напред, а за години.

Търговия на дребно

Технологиите ще продължават да са в основата на фундаментални промени в търговията на дребно в условия на все по-ожесточена конкуренция между традиционни и онлайн играчи, повишаване на разходи за труд и недвижимости и непрекъснато променящо се потребителско поведение. Тези промени ще бъдат в две основни насоки - подобрено изживяване при пазаруване и намалени оперативни разходи.

"Футжицу" очаква да се появят нови магазинни концепции и формати. Някои ритейлъри ще преобразуват магазините си към опростено и бързо пазаруване, други като места за въздействащо бранд изживяване, а трети като комбинация от места за пазаруване и хранене.

Изкуственият интелект все повече навлиза в магазините и променя изживяването на потребителите. Днес те са тези, които контролират средата, очакват свързани устройства и приемат, че ритейлърът ги познава и разбира и използва това познание за да им предложи персонализирано обслужване, посочва японската компания.

Нови формати като direct-to-consumer ще помогнат на традиционните играчи да се конкурират с онлайн ритейлърите. Примери за такива формати са различните готови комплекти за хранене. Все по-активният начин на живот създава възможности, от които тези модели се възползват не само в търговията на дребно при хранителните стоки, но и в сферата на салоните за красота и модата. Такива физически формати предлагат нещо, което дигиталният свят все още не може, възползват се от трафика в магазина и могат да добавят услуги с по-голям марж.

Пътешествието към автоматизирани магазини вече започна – все повече потребители ще купуват от магазини без персонал и все повече решения за самообслужване ще позволяват сканиране и плащане без чакане на опашки. Тези модели водят и до другата тенденция – освобождаване от активи и преминаване към модел на търговия на дребно "като услуга". Все повече търговци на дребно ще се освободят от материални активи или ще преминат към модел на аутсорсинг на некритичните процеси. Тези решения ще позволят на търговците на дребно да имат достъп до готови за опериране, 24/7 налични обекти за търговия на дребно, които са напълно оборудвани и предоставяни за ползване чрез лизингови инструменти.

Транспорт и автомобилостроене

Транспортният сектор достига дигитална зрялост. Ако досега липсваше визия за дигитализация, през 2019 ще са видими значителни усилия от страна на директорите по информационни технологии към реализиране на ползите от дигиталните технологии.

Един от резултатите ще бъде новите дигитални платформи, които ще навлязат в карго сектора. Дигиталните платформи вече преобразиха транспорта на пътници чрез Uber, Didi Chuxing, Ola, Grab и Lyft.

През тази година ще се усети значимото им влияние и в сферата на товарните превози. Например DB Schenker инвестира в uShip за да стартира дигиталната платформа за търговия Drive4Schenker в Европа.

Наскоро Amazon пусна Amazon Delivery Service Partner за да даде възможност на предприемачи да се включат в предлагането на услуги по доставка при последната миля.

Транспортният сектор е изключително подходящ за блокчейн и неговия потенциал да повиши доверие и сигурност между участниците в големи вериги на стойност и да автоматизира транзакции и плащания в тях. През 2019 ще има експанзия на проекти за търсене на стойност в блокчейн. Например SITA набира авиокомпании и регулатори за членство в Aviation Blockchain Sandbox - технология за обмен на полетни данни.

Не трябва да се забравят и AI и machine learning. Експертите на "Фуджитцу" смятат, че през тази година инвестициите в тези основополагащи технологии ще се ускорят. Например в транспортните компании, които използват AI при използването на софтуерни роботи.

Друга очаквана тенденция ще бъде използването на MaaS (мобилност като услуга) и интегрирането на технологията с публичните транспортни системи, така че различни потребители да могат да предлагат мултимодален транспорт.

При автомобилопроизводството се очаква да се ускори разделянето на индустрията на три основни слоя. Първият е производствената платформа като електрическата система. На нейна основа други компании изграждат втория слой или конкретният автомобилен продукт, който осигурява мобилността. С днешна дата се очаква това да бъдат електрически или водородни автономни автомобили. Третият слой е чистата мобилност - превоза от едно място до друго. В момента водещи са компании като Uber и Waymo, но тепърва ще навлизат много нови играчи. Настоящите производители на автомобили ще трябва да решат в кой от тези слоеве ще участват, смятат експертите на "Футжицу".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес