Областният управител на Сливен отказа приватизация на “Сините камъни“

Областният управител на Сливен Марин Кавръков е върнал на общинския съвет в града решението, с което кметът Йордан Лечков поиска от държавата да му предостави безвъзмездно публичната държавна собственост в Природен парк “Сините камъни“ над града. Това съобщи в понеделник Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България".

Решението на областния управител е заповед и не може да се обжалва.

Намерението на Лечков да стопанисва парка е свързано с идеите местност "Карандила" да стане ваканционно селище или да се построи ски курорт в местност "Даулите” (където сега има малка ски писта), който да обслужва Източна България.

На 18 февруари 2010 г. общинският съвет на Сливен одобри предложение на кмета на града да бъде предприета процедура за безвъзмездно прехвърляне към община Сливен от държавата на Природен парк "Сините камъни". Мотивите бяха, че общината иска да поддържа инфраструктурата в местността.

Такова прехвърляне би било незаконосъобразно, защото собствеността на държавата в защитените природни територии е публична и не може да бъде обект на разпореждане, т.е. не може да се прехвърля, продава, заменя.

Освен природен парк "Сините камъни” са и част от европейската мрежа от защитени зони НАТУРА 2000, както по Директивата за опазване на местообитанията, така и по Директивата за опазване на птиците.

Природен парк “Сините камъни“ е покрит предимно с широколистни гори от мизийски бук. В "Червената книга на България" са включени близо 80 вида растения и 60 вида птици (като сокол орко и кръстат орел), които се срещат в Природен парк Сините камъни, както и 6 вида растения (сред които урумово лале), обявени за застрашени в световен мащаб.

Споделяне

Още от България