mediapool.bg Ти си това, което четеш

Облекчава се борсовата търговия с ток

19:16 | 02 януари 2018 | 1 коментар

Константин Константинов

Промени в правилата за борсовата търговия http://www.ibex.bg/bin/documents/402_file.pdf с ток чрез двустранни договори, които ще доведат до облекчаването на сключването на този вид сделки и ще вдигнат търгуваните на този вид пазар количества електроенергия пет пъти, е приела "Българската независима енергийна борса" във вторник. Те ще влязат в сила на 9 януари 2018 г., съобщиха от борсата 

Поправките се заради задължението от 1 януари всички електроцентрали с инсталирана мощност над 5 МВ, които не продават на регулирания пазар или по дългосрочни договори, да предлагат своя ток на енергийната борса.

Новите правила за търговия с ток по двустранни договори на борсата са приети след обсъждането им с участниците на свободния електроенергиен пазар и дадените то тях препоръки.

Намаляване на размера на изискваните от борсовия оператор финансовите гаранции за участие в търговията и уеднаквяването им за всички извършвани на борсата сделки е една от най-съществените промени. Освен това тези лимити ще бъдат освобождавани от борсата веднага след сключването на сделката.

Борсовият оператор също така вече няма да е страна по сделките, сключвани на отделните екрани на търговията. Условията на съответния търг ще се определят от инициатора му, който вече става видим

Ще се стандартизат и условията по сделки, сключени в рамките на непрекъснатата търговия и по часовите продукти. Офертите в тези екрани на търговия ще се съпоставят автоматично на принципа на предлагането и търсенето и сделките ще се сключват при съответствие на параметрите.и

Търговските участници на борсата също така ще имат възможност да подават оферти за покупка и/или продажба на електроенергия, които се класират автоматично, но да не сключват сделки.

Това е още една стъпка за развитието на свободния пазар на ток у нас, като се очаква до месец на борсата за ток да могат да се сключват и сделки за търговия на електроенергия в рамките на същия ден. В момента се продават количества за следващия ден и на платформата за двустранни по-дългосрочни договори, които са предпочитаните от търговците, за да могат да си организират по-добре портфейлите с доставки за клиентите си.

"Ще започнем регистрационен процес на реални търговски участници, а и в зависимост от активността им, ще започнем тестове с тях, което ще отнеме няколко седмици. Надявам се, в края на януари или февруари да сме в състояние наистина да кажем, че тази платформа работи и реално стават сделки на нея. Тя ще помогне най-вече на търговските участници да оптимизират графиците за доставка, така че да избегнат някакви големи дисбаланси, било то като излишък, било то като недостиг. Най-вече мисля, че ще помогне на производителите от възобновяеми енергийни източници", каза шефът на борсата за ток Константин Константинов пред БНР.

Още от Бизнес