Облекчава се бюрокрацията за сервизите за инвалидни колички

Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания и лица, осъществяващи ремонтни дейности по инвалидни колички, ще се регистрират по облекчена процедура, ако бъдат приети предложените промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, които правителството одобри преди празниците. От пресцентъра на социалното министерство обясниха, че промените са част от "правителствения план за намаляване на административната тежест".

 

Облекчаването на административната процедура по регистрацията на предприятия и кооперации за ремонт на помощни средства се изразява в намаляване на броя на изискваните документи. За тези свидетелства, за които е възможно, ще се разписва изискване за проверка по служебен път.

 

Ако промените влязат, ще бъде съкратен и срокът за вписване в регистрите на Агенцията за хората с увреждания. Удостоверенията ще се издават в тридневен срок след вписването.

 

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на социалното министерство (http://www.mlsp.government.bg/bg/ministry/4%20ZID%20ZIHU%20pojekt%2003102013%20sled%20NSIHU.doc).

Споделяне

Още от България